Výsledky vyhľadávania

 1. Monitoring of natural hazards in Slovakia by using of satellite radar interferometry
  Leško Martin ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Bakoň Matúš Liščák Pavel
  CENTERIS 2018 - International Conference on ENTERprise Information Systems / ProjMAN 2018 - International Conference on Project MANagement / HCist 2018 - International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies, CENTERIS/ProjMAN/HCist 2018 : . online, s. 374-381
  radarová interferometria geologické hazardy monitoring zosuvov technology of radar interferometry geological hazards monitoring of landslides
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050918316867
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Water as important geological factor of the environment in Slovakia
  Baliak František ; V150  Ondrášik Martin ; V150 Brček Martin ; V150
  Water Management and Hydraulic Engineering : . s.665-670
  geological factors geological hazards geologické faktory geologické hazardy groundwater podzemná voda
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Hodnotenie a minimalizácia geologických rizík pri dopravných komunikáciách
  Ondrášik Martin ; V150  Ondrášik Rudolf
  Geotechnické problémy líniových stavieb [elektronický zdroj] : . s.127-136
  risk analysis geological hazards road construction routing trasovanie dopravnej stavby geologické hazardy riziková analýza
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Monitoring eróznych procesov - hodnotenie výmoľovej erózie z leteckých meračských snímok
  Ondrášik Martin ; V150 
  Geologické práce . Správy 106 (2002), s.43-52
  erosion erózia (geológia) geological hazards geologické hazardy monitoring monitoring
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok