Výsledky vyhľadávania

 1. Využitie data miningu pomocou softweru RapidMiner pri vodohospodárskych výpočtoch
  Rodný Patrik ; V  Čistý Milan (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  interpolation interpolácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80017
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Metodika výpočtu parametrov verejného osvetlenia
  Bagačka Radovan ; E  Gašparovský Dionýz (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 42 s
  Electrical Engineering interpolation interpolácia verejné osvetlenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86371
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. Digitálny model terénu v blízkosti observatória v Modre
  Čuporáková Veronika ; V  Mikolaj Michal (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography interpolation interpolácia terén model
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58984
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Analýza interpolácie astronomických veličín
  Ryšavá Petra ; V  Husár Ladislav (škol.) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography interpolation interpolácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60025
  bakalárska práca
  kniha

  kniha