Výsledky vyhľadávania

 1. Interpolation methods of I-tables of road lighting luminaires / aut. Roman Dubnička, Lukáš Lipnický, Dionýz Gašparovský
  Dubnička Roman ; 032000  Lipnický Lukáš ; 032000 Gašparovský Dionýz ; 032000
  Proceedings of 29th CIE Session 2019 : . S. 1653-1658
  Photometry interpolation luminous intensity
  http://files.cie.co.at/x046_2019/x046-PO167.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Recognition of isolated words using feedforward neural networks / aut. Juraj Kačur, Lucia Urbančiková
  Kačur Juraj ; 037000  Urbančiková Lucia
  IWSSIP 2018 : . USB, [4] s.
  speech recognition Feedforward Neural Networks MFCC HMM interpolation
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Steiner´s theorem in physics and numerical mathematics / aut. Jana Gabková, Soňa Halusková
  Gabková Jana ; 020080  Halusková Soňa ; 020080
  Aplimat 2016 : . S. 394-399, CD ROM
  interpolácia aproximácia interpolation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Interpolácia geopriestorových javov z meraní organizovaných do profilov
  Štefanička Tomáš ; V130  Horáčková Šárka
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 231-240
  interpolation geospatial data profile interpolácia geopriestorové údaje profil
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. The problems with the mathematics during laboratory exercises in physics - how to solve them? / aut. Jana Gabková, Soňa Halusková
  Gabková Jana ; 020080  Halusková Soňa ; 020080
  Mathematics in education, research and applications. MERAA . Vol. 1, iss. 1 (2015), s. 6-11, online
  interpolation approximation
  http://meraa.uniag.sk/docs/2015-01/gabkova-haluskova.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Interpolation of superconducting gravity observations using least-squares collocation method (abstract)
  Hábel Branislav ; V130  Janák Juraj ; V130
  Geophysical Research Abstracts. Volume 16/2014 : . online, [1] p.
  interpolation collocation method superconducting gravimeter interpolácia kolokácia metódou najmenších štvorcov supravodivý gravimeter outlier odľahlé meranie
  http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2014/EGU2014-631.pdf
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. Interpolation of superconducting gravity observations using least-squares collocation method (poster)
  Hábel Branislav ; V130  Janák Juraj ; V130
  Geophysical Research Abstracts. Volume 16/2014 : . online, [1] p.
  interpolation interpolácia collocation method kolokácia metódou najmenších štvorcov superconducting gravimeter supravodivý gravimeter outlier odľahlé meranie
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. Nový prístup k interpolácii tiažových meraní vykonaných supravodivým gravimetrom
  Hábel Branislav ; V130 
  Juniorstav 2013 : . CD-ROM, [9] s.
  interpolácia interpolation superconducting gravimeter supravodivý gravimeter
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Návrh efektívneho algoritmu na interpoláciu kontinuálnych gravimetrických meraní
  Hábel Branislav ; V130 
  Geodetický a kartografický obzor . Roč. 59(101), č. 9 (2013), s.221-229
  Bayesov teorém interpolácia interpolation kolokácia metódou najmenších štvorcov least-squares collocation odľahlé merania optimalizácia optimalization outliers superconducting gravimeter supravodivý gravimeter
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Interpolácia chýbajúcich hodnôt v rade pozorovaných pôdnych vlhkostí
  Bezák Juraj ; V160  Rodný Patrik ; V
  Veda mladých 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.146-155
  interpolácia interpolation soil moisture Support Vector Machines vlhkosť pôdy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok