Výsledky vyhľadávania

 1. Grafické systémy 1
  Vaský Jozef ; M6000  Klačo Marián
  Bratislava : STU v Bratislave, 1999 . - 201 s
  ISBN 80-227-1165-9
  grafika počítačová
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  MTF8100
  kniha

  kniha

 2. Základy počítačovej grafiky / Jozef Zámožík a kol
  Zámožík Jozef ; M110  Vranková Edita ; M110 Mišútová Mária ; M6000 Stúpalová Hana ; M6000
  1.prepr.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1996 . - 228 s
  ISBN 80-227-0871-2
  grafika počítačová
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF6020
  kniha

  kniha

 3. Základy počítačovej grafiky / [aut.]Jozef Zámožík, Anna Surová, Edita Vranková
  Zámožík Jozef ; M110  Surová Anna Vranková Edita ; M110
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1993 . - 180 s
  ISBN 80-227-0604-3
  grafika počítačová
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF9100
  kniha

  kniha

 4. AutoCAD : Release 10 / [aut.] Chvojka,Dušan; Filip,Miloš
  Filip Miloš  Chvojka Dušan
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1991
  Bratislava : Airton, 1991 . - 399 s
  ISBN 80-900534-0-8
  grafika počítačová
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FCHPT0001
  SJF14000
  kniha

  kniha

 5. Počítačová grafika / [aut.]Klára Císařová, Jan Tišer
  Tišer Jan  Císařová Klára
  1.vyd.
  Liberec : VŠST, 1990 . - 165 s
  ISBN 80-7083-054-9
  grafika počítačová
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 6. Počítačová grafika : Návody na cvičenia / [aut.]Helena Palajová, Vladimír Vacek
  Palajová Helena  Vacek Vladimír
  1.vyd.
  Zvolen : VŠLD, 1989 . - 135 s
  grafika počítačová
  skriptá
  kniha

  kniha

 7. Počítačová grafika a numerické metody : Příklady z numerické matematiky / [aut.]Růžena Černá
  Černá Růžena 
  Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1988 . - 74 s
  grafika počítačová Matematika numerická
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 8. Počítačová grafika a numerické metódy : Návody na cvičenia / Miroslav Vereš a kol
  Vereš Miroslav (XXX) ; J130 
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1986 . - 143 s
  ISBN 17-51
  grafika počítačová Metódy numerické
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF2100
  MTF6000
  kniha

  kniha

 9. Počítačová grafika (SjF ČVUT) / [aut.]Ladislav Drs, František Ježek, Josef Novák
  Novák Josef  Drs Ladislav Ježek František
  3.přepr.vyd.
  Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1985 . - 146 s
  grafika počítačová
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF6000
  kniha

  kniha

 10. Počítačová grafika a numerické metódy / Martin Šperka a kol
  Šperka Martin (XXX) ; E220 
  1.vyd.
  Bratislava : Alfa, 1985 . - 146 s
  grafika počítačová Metódy numerické
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1100
  MTF7000
  kniha

  kniha