Výsledky vyhľadávania

 1. Počítačová podpora stereologického vyhodnocovania vzoriek : Diplomová práca
  Szabo Attila  Vašek Tomáš (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 1994
  MTF ; . - 51 s výťah+disketa
  grafika počítačová Podpora počítačová Automatizácia a robototechnológia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh realizácie počítačovej siete pre grafické pracoviská odboru konštrukcie v SLK, a. s. v náväznosti na zavádzanie informačného systému podniku a systém číslovania dokumentácie : Diplomová práca
  Kušnier Peter  Bednárik Štefan (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 1994
  MTF ; . - 47 s výťah + príl.
  grafika počítačová siete počítačové Strojárska aplikovaná informatika
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh grafického systému pre grafické spracovanie telekomunikačných vedení : Diplomová práca
  Závadský Cyril  Doletina Ivan (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 1994
  MTF ; . - 52 s výťah+disketa
  grafika počítačová Strojárska aplikovaná informatika
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh grafického užívateľského rozhrania pre systém dávkového rozvrhovania : Diplomová práca
  Filo Marek  Mišút Martin (XXX) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 1993
  MTF ; . - 42 s výťah
  grafika počítačová Strojárska aplikovaná informatika
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Vytváranie a manipulácia s obrazcami prostredníctvom personálneho počítača PP 01 : Diplomová práca
  Senčíková Dana  Krsek Aleš (XXX) ; J120
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF KASRVP, 1987
  MTF ; . - 67 s príl.
  Počítače personálne grafika počítačová systémy výrobné-automatizácia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha