Výsledky vyhľadávania

 1. Matematika + Počítače = moderná technológia
  Špir Róbert ; 010220  Mikula Karol ; 010220
  47. konferencia slovenských matematikov : . S. 33
  matematika počítače moderná technológia
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 2. Autonómny mobilný robot
  Krasňanský Pavol ; J0020  Tóth Filip ; J0020 Rohaľ-Ilkiv Boris ; J0020
  Strojárstvo - Strojírenství . Č. 7-8 (2012), s.38-39
  mechanika elektronika počítače mechanics
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Matematika, počítač a skúška
  Záhonová Viera ; J0080 
  Moderní matematické metody v inženýrství : . s.237-241
  matematika počítače mathematics computer
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Matematika a počítač
  Záhonová Viera ; J0080 
  Moderní matematické metody v inženýrství : . s.228-231
  matematika počítače experiment Mathematica computer
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Ochrana vzdialenej komunikácie výpočtových systémov. Security in remote communication of computer systems
  Halenár Igor ; M6000  Juhásová Bohuslava ; M6000
  Journal of Information Technologies . Č. 1 (2008), s.8-15
  komunikácia bezpečnosť počítače
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Niektoré grafické možnosti programového systému MATHEMATICA a možnosti jeho využitia na stredných školách
  Záhonová Viera ; J210 
  University of South Bohemia České Budějovice . Volume 13 (2005), s.229-232
  počítače graf funkcie Mathematica
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (3) - článok
  článok

  článok

 7. Skúsenosti s previerkami vedomostí s podporou počítača. Experience with computer aided check up of knowledge
  Wittlinger Viktor ; M390 
  Schola 2004: 6.medzinárodná vedecká konferencia KIPP : . s.295-298
  previerka vedomostí počítače
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Využitie počítača pri uplatnení projektovej metódy v angličtine na špecifické účely
  Rusková Dagmar ; M330  Cagáňová Dagmar ; M330
  Schola 2001 : . s.275-278
  projektová metóda počítače
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Počítače a gravírovanie
  Peterka Jozef ; M3000  Janáč Alexander ; M3000
  COMTEP `96 : . s.112-114
  počítače gravírovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Využitie počítačov ako didaktického prostriedku na stredných školách
  Kundrátová Mariana ; M220  Tináková Katarína ; M220
  Technológia vzdelávania 3. tisícročia . s.57-59
  počítače didaktické prostriedky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok