Výsledky vyhľadávania

 1. Vedecké práce 2010. Research papers 2010 : Vedecký zborník
  Merica Marián (zost.) ; M340 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2010 . - 147 s, 1 CD-ROM
  ISBN 978-80-227-3317-5
  telesná výchova šport
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (9) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 2. Sport a kvalita života 2008. Sport and Quality of Life 2008 : Soubor referátů z mezinárodní konference konané 6. a 7. listopadu 2008, Brno, ČR
  Brno : Masarykova univerzita, 2008 . - 1 CD-ROM (166 s
  ISBN 978-80-210-4716-7
  šport
  zborník (príspevkov)
  (10) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF3000
  kniha

  kniha

 3. Sport a kvalita života 2007 : Soubor referátů z mezinárodní konference konané 8. a 9. listopadu 2007
  1. vyd
  Brno : Masarykova univerzita, 2007 . - 1 CD-ROM
  ISBN 978-80-210-4435-7
  šport
  zborník (príspevkov)
  (4) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2000
  kniha

  kniha

 4. Vzdelávanie odborníkov pre telesnú výchovu a šport v tradícii a perspektívach
  Bratislava : ICM Agency, 2006
  ISBN 80-89257-03-8
  vzdelávanie telesná výchova šport
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 5. Sport a kvalita života 2006 = Sport and Quality of Life 2006 : Sborník
  Mezinárodní konference (9.-10.11.2006 : Brno)
  Brno : Masarykova univerzita, 2006 . - 1 CD-ROM
  ISBN 80-210-4145-5
  šport
  zborník (príspevkov)
  (2) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2000
  kniha

  kniha

 6. Methods of Management of Sports Training and Factors Influencing Sport Performance and Coimbra Network Meeting
  International Scientific Conference (March 23rd-24th 2005 : Nitra)
  Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2005 . - 1 CD
  ISBN 80-8050-816-X
  šport výchova telesná
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 7. Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách = Physical education, sports, research at the universities
  Bratislava : STU v Bratislave, 2005 . - 178 s
  ISBN 80-227-2313-4
  šport telesná výchova
  zborník (príspevkov)
  AFE - Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií
  (9) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  MTF1000
  kniha

  kniha

 8. Directions of Development of Scientific Research in Sports Training : Package of Research Work
  Czestochowa : Technical University of Czestochowa, 2004 . - 159 s
  ISBN 83-88469-87-8
  šport
  zborník (príspevkov)
  (6) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF5000
  kniha

  kniha

 9. Sport a kvalita života. Sport and Quality of Life : Soubor referátů
  Mezinárodní konference (11.-12.11.2004 : Brno)
  Brno : Masarykova univerzita, 2004 . - 1 CD-ROM
  ISBN 80-210-3541-2
  šport
  zborník (príspevkov)
  (2) - článok
  (1) - xxx
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2000
  kniha

  kniha

 10. Telesná výchova a šport v kultúre spoločnosti : Monografický zborník vedeckých a odborných prác
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2003 . - 210 s
  ISBN 80-89075-20-7
  výchova telesná šport
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha