Výsledky vyhľadávania

  1. Návrh zefektívnenia systému pracovnej motivácie zamestnancov v podniku Scheidt & Bachmann Slovensko s. r. o.
    Živčicová Beáta ; M  Szabó Peter (škol.) ; M8700
    Trnava : STU v Bratislave MTF, 2015
    MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2014 ; Študijný program : 189
    priemyselné manažérstvo Industrial Management motivation motivácia mzda benefity
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98961
    diplomová práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    MTF0001
    kniha

    kniha

  2. Modulárny výučbový systém s dôrazom na motiváciu a interakciu
    Vargovčíková Mária ; E  Pásztó Peter (škol.) ; E011
    Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
    FEI ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 359 . - 50 s príl.
    Aplikovaná informatika Applied Infromatics interaction motivation education modularity modularity interakcia motivácia vzdelávanie modularita
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103175
    diplomová práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    FEI0001
    kniha

    kniha

  3. Návrh zdokonalenia firemnej kultúry spoločnosti TOMRA SORTING, s.r.o.
    Bajcar Marcel ; M  Čambál Miloš (škol.) ; M4000
    Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
    MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 96s CD
    priemyselné manažérstvo Industrial Management leadership motivation corporate culture firemná kultúra motivácia
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103498
    diplomová práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    MTF0001
    kniha

    kniha

  4. Návrh systému motivácie zameraného na udržateľnú výkonnosť zamestnancov podniku METALPORT, s.r.o.
    Bucha Pavol ; M  Gyurák Babeľová Zdenka (škol.) ; M4000
    Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
    MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 67s CD
    priemyselné manažérstvo Industrial Management performance systém motivácie výkon motivácia
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98966
    diplomová práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    MTF0001
    kniha

    kniha

  5. Návrh na zlepšenie systému riadenia ľudských zdrojov vo vybranom podniku
    Kvasnicová Katarína ; M  Hrablik Chovanová Henrieta (škol.) ; M4000
    Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
    MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 84s CD
    priemyselné manažérstvo Industrial Management change quality motivation satisfaction kvalita vplyvy motivácia zamestnanec
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98936
    diplomová práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    MTF0001
    kniha

    kniha

  6. Návrh systému odmeňovania akcentujúceho motiváciu pracovného konania v ŽOS Trnava, a.s.
    Štangová Miroslava ; M  Šnircová Jana (škol.) ; M4000
    Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
    MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 91s CD
    priemyselné manažérstvo Industrial Management remuneration motivácia odmeňovanie zamestnanci benefity
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104656
    diplomová práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    MTF0001
    kniha

    kniha

  7. Analýza správania sa používateľa webu
    Briš Marek ; I  Šaloun Petr (škol.)
    Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 71 s príl.
    Information Systems motivation správanie motivácia
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81242
    diplomová práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    FIIT1000
    kniha

    kniha

  8. Návrh riešenia efektívneho merania a riadenia výkonnosti zamestnancov na oddelení automatickej baliarne v spoločnosti IKEA Components s.r.o.
    Mračna Tomáš  Cagáňová Dagmar (škol.) ; M4000
    Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
    MTF ;
    priemyselné manažérstvo Industrial Management motivation performance riadenie výkonnosti meranie výkonnosti motivácia výkon
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90427
    diplomová práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    MTF0001
    kniha

    kniha

  9. Návrh zdokonalenia systému motivácie zamestnancov v podniku REBIOP s.r.o.
    Pluhár Marián  Čambál Miloš (škol.) ; M4000
    Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
    MTF ;
    priemyselné manažérstvo Industrial Management motivation system systém motivácia
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90583
    diplomová práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    MTF0001
    kniha

    kniha

  10. Návrh zdokonalenia systému motivácie zamestnancov v spoločnosti ZF SACHS Slovakia, a.s.
    Sokolovská Barbora ; M4000  Čambál Miloš (škol.) ; M4000
    Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
    priemyselné manažérstvo Industrial Management motivation motivácia
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90378
    diplomová práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    MTF0001
    kniha

    kniha