Výsledky vyhľadávania

 1. Deskriptívna geometria otvorená pre aplikácie v stavebnej a geodetickej praxi
  Vajsáblová Margita ; 010220 
  Deskriptívna geometria dnes a zajtra : . CD-ROM, s. 59-68
  deskriptívna geometria motivácia staviteľstvo geodézia kartografia descriptive geometry motivation engineering geodesy cartography
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Motiváció és nyelvoktatás. A német nyelv eredményes oktatása építészhallgatók számára
  Hoboth Kralina Katalin ; 010330 
  Quid est veritas? (Jn 18,38). Teóriák, hipotézisek és az igazság viszonya : . CD-ROM, s. 361-367
  motivácia výučba jazyková výučba odborného jazyka
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Motivating learners by dynamic score and personalized activity stream Richard Filipčík, Mária Bieliková
  Filipčík Richard ; I200  Bieliková Mária ; I200
  SMAP 2014 . S. 20-25
  motivácia webový vzdelávací systém gamifikácia personalizácia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Jazykové vzdelanie študentov v nefilologických odboroch
  Hoboth Kralina Katalin ; V330 
  Jazyk a spoločnosť : . CD-ROM, s. 68-77
  jazykové vzdelávanie language education motivácia motivation technical fields technické odbory
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Gamification enhanced motivational aspects of an e-learning system Ján Lang, Michal Beliansky, Maroš Urbančok
  Lang Ján ; I200  Beliansky Michal Urbančok Maroš ; I200
  E-learning'14 . S. 35-40
  motivácia motivačné aspekty e-vzdelávací systém tvorba obsahu vzdelávania gamifikácia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Motivovanosť študentov vo výučbe nemeckého jazyka
  Hoboth Kralina Katalin ; V330 
  XXVII. DIDMATTECH 2014 : . CD-ROM, s. 51-54
  cudzí jazyk foreign language motivácia motivation teaching výučba
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Herné prvky a sila davu v službách softvérových aplikácií
  Bieliková Mária ; I200  Barla Michal ; I200 Šimko Jakub ; I200 Bielik Pavol ; I200
  DATAKON a ZNALOSTI 2013 : . s.3-7
  gamifikácia čerpanie z davu ľudské počítanie motivácia
  článok zo zborníka
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Analýza efektu krátkodobej a dlhodobej motivácie pomocou fuzzy prístupu
  Clementis Ladislav ; I300 
  Kognitivní věda a umělý život : . s.87-92
  motivácia logaritmicko-normálne rozdelenie fuzzy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Elektronická interpretácia obsahu vzdelávania ako motivačné špecifikum
  Belianský Michal ; I200  Lang Ján ; I200
  Učiteľovo myslenie a uvažovanie : . s.184-195
  motivácia e-vzdelávanie riadiaci výukový systém
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 10. Globálny týždeň podnikateľstva 2011
  Zajko Marián ; R2020 
  Transfer . Roč. 3, č. 1 (2011), s.25-25
  entrepreneurship education motivácia motivation podnikanie
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok