Výsledky vyhľadávania

 1. Device development for sealing an overpressure continuous steam drying process using principle of compacting / aut. Juraj Ondruška, Ľubomír Šooš, Jozef Bábics, Iveta Onderová, Viliam Čačko, Jerzy Chojnacki
  Ondruška Juraj ; 020070  Šooš Ľubomír ; 020070 Bábics Jozef ; 020070 Onderová Iveta ; 020070 Čačko Viliam ; 020070 Chojnacki Jerzy
  ERIN 2019 : . S. 41-41
  tlakový ventil lisovanie pressure briquetting
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 2. Analýza vplyvu tvaru lisovacieho nástroja briketovacieho lisu na výslednú kvalitu produkovaných tuhých biopalív / aut. Peter Križan, Miloš Matúš, Ľubomír Šooš, Jozef Bábics
  Križan Peter ; 020070  Matúš Miloš ; 020070 Šooš Ľubomír ; 020070 Bábics Jozef ; 020070
  Energie z biomasy : . S. 25-39, CD ROM
  lisovanie pressing
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Hodnotenie spôsobilosti procesu lisovania pri výrobe výrobkov pre automobilový priemysel / aut. Katarína Lestyánszka Škůrková
  Lestyánszka Škůrková Katarína ; 065000 
  Manažérstvo životného prostredia 2014 : . S. 237-241
  proces lisovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Konštrukcia závitovkového lisu umožňujúca riadenie parametrov procesu lisovania biomasy
  Matúš Miloš ; J0070  Križan Peter ; J0070 Ondruška Juraj ; J0070
  TOP 2011. Technika ochrany prostredia : . s.249-258
  lisovanie biomasa biomass pressing
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Lisovanie sena na experimentálnom zariadení PLG 2010
  Ondruška Juraj ; J0070  Križan Peter ; J0070 Šooš Ľubomír ; J0070 Matúš Miloš ; J0070 Biath Peter ; J0070
  TOP 2011. Technika ochrany prostredia : . s.333-340
  lisovanie pressing pelety pellet
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Vlastnosti niektorých druhov materiálov pri lisovaní
  Križan Peter ; J0070  Vukelič Djordje
  TOP 2009. Technika ochrany prostredia : . s.289-296
  lisovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Experimentálne overenie vplyvu ultrazvukových kmitov pri lisovaní práškov
  Tolnay Marián ; J0070  Jerz Vladimír ; J0070 Bachratý Michal ; J0070
  Manufacturing Engineering. Výrobné inžinierstvo . Roč. 7, č. 2 (2008), s.38-39,42
  ultrazvuk prášková metalurgia lisovanie ultrasonics powder metallurgy
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Výskum parametrov vplývajúcich na proces lisovania drevnej biomasy
  Križan Peter ; J240 
  Technológia 2007 : . s.277-281
  lisovanie drevná biomasa pressing wood biomass
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Analýza a možnosti optimalizácie silových pomerov pri lisovaní na nástroji - závitovke
  Árvay Jozef ; J240 
  Acta Mechanica Slovaca . Roč. 10, č. 2-A (2006), s.41-46
  lisovanie závitovka silové pomery force proportion pressing pressing screw
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Teoretický a experimentálny výskum procesu zhutňovania
  Križan Peter ; J240 
  Briketovanie a peletovanie . s.109-113
  zhutňovanie lisovanie experimental analysis pressing stress
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok