Výsledky vyhľadávania

 1. Aplikácia leasingu pri financovaní obstarania majetku v podniku Hakom, s.r.o. Martin = Lease Application at Assets Acquisition in Hakom, Ltd. company in Martin : Diplomová práca
  Stančíková Dagmar  Homoky Rastislav (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 79 s príl., 1 CD-ROM
  leasing obstarávanie majetku
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Využitie leasingu pri financovaní nákupu majetku v podniku VÝVOJ Martin, a.s. : Diplomová práca
  Franko Tomáš  Mulíková Dagmar (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 84 s 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment leasing nákup majetku
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Aplikácia leasingu pri obstaraní dlhodobého hmotného majetku v SATES, s. r. o. Považská Bystrica : Diplomová práca
  Kňažková Anna  Horváthová Martina (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 97 s abstr. + príl.
  leasing dlhodobý majetok manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 4. Aplikácia leasingu pri obstaraní investičného majetku vo firme MILADA PLUS, s. r. o. : Diplomová práca
  Homoky Rastislav  Horváthová Martina (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 69 s abstr.
  investičný majetok leasing priemyselné inžinierstvo
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Aplikácia leasingu pri obstaraní investičného majetku v SE.EBO, o. z. Jaslovské Bohunice : Diplomová práca
  Horváth Branislav  Mulíková Dagmar (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 79 s abstr.
  investičný majetok leasing priemyselné inžinierstvo
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Využitie leasingu pri financovaní nákupu majetku v Neografii, a. s. Martin : Diplomová práca
  Kubernát Miroslav  Horváthová Martina (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 63 s abstr.
  investičný majetok leasing priemyselné inžinierstvo
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Aplikácia leasingu pri obstaraní investičného majetku v TOPOS Tovarníky, a. s. : Diplomová práca
  Urbanová Dobroslava  Horváthová Martina (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 60 s abstr. + príl.
  investičný majetok leasing priemyselné inžinierstvo
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Aplikácia leasingu pri obstaraní investičného majetku v Tatrachema, v. d. Trnava : Diplomová práca
  Válek Igor  Horváthová Martina (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 69 s abstr. + príl.
  investičný majetok leasing priemyselné inžinierstvo
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Aplikácia leasingu pri obstaraní investičného majetku v podniku QUANTUS, a. s., Banská Bystrica : Diplomová práca
  Šuchaňová Ľubomíra  Mulíková Dagmar (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2000
  MTF ; . - 64 s abstr. + príl.
  investičný majetok leasing manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Poskytovanie leasingu ako významný prvok podnikateľskej politiky firmy Mercedes-Benz Leasing Slovensko, s.r.o. : Diplomová práca
  Ferančík Ľubomír  Doubková Eva (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1999
  MTF ; . - 55 s
  Politika podnikateľská Politika firemná manažment priemyselných podnikov leasing
  diplomová práca
  kniha

  kniha