Výsledky vyhľadávania

 1. Removal of aromatic components of gasoline with ozone based process processes / aut. Katarína Šimovičová, Ján Derco, Ivana Pijáková, Slavomíra Murínová, Juraj Kecskés
  Šimovičová Katarína  Derco Ján ; 046290 Balážová Pijáková Ivana ; 046290 Murínová Slavomíra ; 046290 Kecskés Juraj ; 046290
  EMChIE 2015 Conference Proceedings : . S. 603-307
  petroleum hydrocarbons BTEX ozone/UV processes water and wastewater treatment
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Removal of benzothiazoles by combinated ozonation and adsorption processes
  Melicher Michal  Derco Ján ; C6290 Valičková Mária ; C6290 Luptáková Anna ; C6290 Sumegová Lenka ; C6290
  Proceedings of the 39th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering [elektronický zdroj] : . s.482-487
  chlorinated compounds ozone ozone/UV processes priority substances water and wastewater treatment
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Removal of selected pesticides by ozonation and UV
  Valičková Mária ; C6290  Derco Ján ; C6290 Šilhárová Katarína Melicher Michal Czölderová Marianna ; C6290
  Proceedings of the 39th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering [elektronický zdroj] : . s.275-282
  chlorinated compounds ozone ozone/UV processes priority substances water and wastewater treatment
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok