Výsledky vyhľadávania

 1. Bezpečnosť informačných aktív ako integrálna súčasť systému manažérstva kvality v súlade s princípmi spoločensky zodpovedného podnikania (akronym: SelnA) : Záverečná správa k projektu v rámci Programu na podporu mladých výskumníkov (č. 6533)
  Urdziková Jana (ved. výsk. tímu) ; M4000  Jakábová Martina (člen výsk. tímu) ; M4000 Večeřa Pavel (člen výsk. tímu) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013 . - 24 s príloha
  systém manažérstva kvality spoločensky zodpovedné podnikanie
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha