Výsledky vyhľadávania

 1. INTERIÉR 92XX12 - Miroslav Debnár
  Fábri Ľubica ; A5150 
  A+D . č.4-12/14 (2012), s.54
  výstavy interiér
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 2. Slovenské rodinné domy v Kanade.Dve výstavy za sebou. Partizánske 06
  Gürtler Ivan ; A1110 
  Informačné listy FA STU . roč.13, č.2-3 (2006), s.14-15
  výstavy
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 3. Význam voľby média pre kvalitu marketingovej komunikácie. Bedeutung von Mediumsauswahl für Marketingskommunikationsqualität
  Šalgovičová Jarmila ; M4000 
  Čalúnnické dni - Kvalita v čalúnnictve `98 . s.65-69
  komunikačný mix marketingová komunikácia výstavy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok