Výsledky vyhľadávania

 1. Medzi mestom a dedinou
  Bacová Andrea ; A1110 
  Arch . Roč.19, č.5 (2014), s. 15
  architektúra a urbanizimus urban sprawl medzipriestor
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Großwohnsiedlungen in Bratislava und ihre versteckte Anmut
  Potočár Marián ; A 
  Dérive . April - Jun No. 51 (2013), s.p. 62-63
  architektúra a urbanizimus Bratislava sídliská atlas sídlisk moderný urbanizmus
  článok z periodika
  EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch
  článok

  článok

 3. Identifikacija istoričeskogo centra goroda v urbanizirovannoj srede
  Bašová Silvia ; A6160  Štefancová Lucia ; A6160
  Vestnik volgogradskogo gosudarstvennogo architekturno-stroiteľnogo universiteta. Serija:Stroiteľstvo i arhitektura . Vol. 32(51) (2013), s.p. 246-252
  architektúra a urbanizimus genius loci historické jadrá miest hierarchia hodnotiace kritériá
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Koncept vertikálnych fariem v interiéri
  Kesanová Michaela ; A1110 
  Interiér 2013 : . s.s. 66-69
  architektúra a urbanizimus vertikálna farma hydropónia potrava
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Universal Design of Student Housing
  Rollová Lea ; A8180 
  Universal Learning Design : . s.p. 19-22
  architektúra a urbanizimus univerzálne navrhovanie školstvo universal design sustainability
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. External influences of urban code and dynamic urban system
  Šovčíková Simona ; A6160 
  Innovative Trends in Construction and Real Estate Sector. ITCRES 2013 : . s.p. 71
  architektúra a urbanizimus spatial code kód mesta mestský systém
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 7. Kód mesta v súvislosti so stratégiou udržateľnosti rozvoja
  Šovčíková Simona ; A6160 
  Juniorstav 2013 : . s.CD-ROM, [3] s.
  architektúra a urbanizimus kód mesta identita stratégia udržateľnosť sustainability spatial analyzing code of the city
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Future of public spaces in mass housing estates
  Melcerová Oľga ; A6160 
  6th International Scientific Conference Architecture, Civil Engineering - Modernity : . s.p. 197-206
  architektúra a urbanizimus panelové sídlisko výstavba bytová verejný priestor polyfunkčnosť urban form public space mixed use
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Universal Design of Inclusive Learning Environment
  Čerešňová Zuzana ; A8180 
  Universal Learning Design : . s.p. 15-18
  architektúra a urbanizimus univerzálne navrhovanie vzdelávanie
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 10. Súčasný stav poznania pri budovaní urbanistických celkov v mestách
  Kováč Bohumil ; A6160 
  Architektonický a urbanistický vývoj terasy za 50 rokov a súčasné výzvy rozvoja : . s.7
  architektúra a urbanizimus
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok