Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza solidifikačných mikroštruktúr v rýchlo stuhnutých časticiach prášku z nástrojovej ocele a numerická simulácia podmienok ich vzniku : dizertačná práca
  Mesárošová Jana ; M1000  Behúlová Mária (škol.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013 . - 150 s
  Materials Engineering rapid solidification powder metallurgy prášková metalurgia matematické modelovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75651
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Využitie prostriedkov hydroinformatiky v manažmente vodárenských sústav : Dizertačná práca
  Mrnčo Ivan  Kriš Jozef (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ; . - 147 s
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering hydroinformatics mathematical modelling hydroinformatika matematické modelovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75757
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 3. Vplyv klimatickej zmeny na vodný režim pôdy : Dizertačná práca
  Vitková Justína  Skalová Jana (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ; . - 123 s
  krajinárstvo Landscaping soil water storage mathematical modelling air temperature precipitation klimatická zmena zásoba vody v pôde matematické modelovanie teplota vzduchu zrážky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75904
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 4. Kvantifikácia vplyvu faktorov prostredia a vzájomných vzťahov medzi mikroorganizmami v potravinách : Dizertačná práca
  Hudecová Anna ; C3360  Valík Ľubomír (škol.) ; C3360
  Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2011
  geotrichum candidum baktérie mliečneho kvasenia dynamika rastu matematické modelovanie
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  kniha

  kniha

 5. Optimalizácia konštrukcie dezintegračného stroja : dizertačná práca
  Beniak Juraj ; J0070 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 171 s
  dezintegrácia matematické modelovanie
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha

 6. Time series analysis applied in geodesy and geodynamics : Forecasting and control
  Bognár Tomáš ; V220  Komorníková Magda (škol.) ; V220 Hefty Ján (škol.) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005 . - 125 s
  analýza časových radov stochastické modely matematické modelovanie
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 7. Meranie hlavných hemodynamických veličín metódou prvého prechodu rádioaktívneho indikátora : Kand.diz.práca : V.odb. 26-16-9 : Obh. 07.03.1984 / [aut.] Boháčik,Dušan, Ing.; Škol. Bajcsy,Július
  Boháčik Dušan  Bajcsy Július (škol.) ; E190
  Martin : Univerzita Komenského v Bratislave, 1983 . - 110 s Autoref.1983, 20 s
  Meracia technika matematické modelovanie cievny systém človeka neinvazívne diagnostické metódy
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha