Výsledky vyhľadávania

 1. Protipovodňové opatrenia v povodí toku Lukavica
  Šoltész Andrej ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 Janík Adam ; 010170
  Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2019 : . USB kľúč, [8] s.
  kapacita hydraulické posúdenie matematické modelovanie povodeň protipovodňové opatrenia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Štúdia vodozádržných opatrení na území mesta Trnava
  Červeňanská Michaela ; 010170 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 485-490
  Trnava Trnávka vodozádržné opatrenia vakové hate matematické modelovanie HEC-RAS
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Optimalizácia návrhu plavebných stupňov z hľadiska plavebnej bezpečnosti
  Pavlíková Anna ; 010170 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 499-509
  plavebná bezpečnosť prevádzka vodného diela matematické modelovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Analysis of refinery´s steam network operation / aut. Kristián Hanus, Ivan Šupa, Miroslav Variny, Peter Illés
  Hanus Kristián ; 040000  Šupa Ivan ; 040000 Variny Miroslav ; 046230 Illés Peter
  Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : . online, s. 840-845
  mathematical modelling steam network operation bottleneck cold spot matematické modelovanie prevádzkovanie parnej siete úzke miesto studený bod
  https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/zbornik2018.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Posúdenie vplyvu sanačných opatrení ochranných hrádzí Váhu, Malého Dunaja a preložky rieky Nitry na hladinu podzemnej vody
  Červeňanská Michaela ; 010170 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 524-529
  podzemná voda TRIWACO matematické modelovanie podzemná tesniaca stena
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Posúdenie plavebnej bezpečnosti pomocou 2D matematického modelovania: drsnosť ako kalibračný parameter
  Pavlíková Anna ; 010170 
  Juniorstav 2017 : . USB kľúč, [8] s.
  matematické modelovanie plavebná bezpečnosť kalibrácia Manningov súčiniteľ drsnosti Vodné dielo Kolárovo
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Významnosť kalibračných parametrov matematického modelovania dosadzovacích nádrží
  Hrudka Jaroslav ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280 Holubec Michal ; 010280 Galbová Kristína ; 010280
  Vodní hospodářství : . Roč. 67, č. 1 (2017), s. 12-14
  sekundárna sedimentácia rýchlostné merania turbidita matematické modelovanie
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Matematické modelovanie doskových výmenníkov tepla
  Gažíková Soňa ; 010290  Takács Ján ; 010290
  Vnútorná klíma budov 2017 : . S. 151-154
  doskový výmenník matematické modelovanie ANSYS
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Modelové riešenie povrchového odtoku z poľnohospodársky využívaného územia
  Németová Zuzana ; 010160  Vaseková Barbora ; 010160
  28. konferencia mladých hydrológov, 15. konferencia mladých vodohospodárov, 17. konferencia mladých meteorológov a klimatológov : . CD-ROM, [11] s.
  povrchový odtok zrážkovo-odtokový proces metóda CN-kriviek hydrologický model matematické modelovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Matematické modelovanie hydraulických javov v oblasti Vodného diela Kolárovo
  Orfánus Martin ; 010170  Šulek Peter ; 010170 Možiešik Ľudovít ; 010170 Pavlíková Anna ; 010170
  AQUA 2016 : . CD-ROM, s. 74-78
  Vodné dielo Kolárovo matematické modelovanie
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok