Výsledky vyhľadávania

 1. Assessing the role of the invasive species Fallopia Japonica in riverbank vegetation
  Majorošová Martina ; 010160  Macura Viliam ; 010160 Doláková Gréta ; 010160
  Geophysical Research Abstracts. Volume 21/2019 : . online, [1] s.
  Fallopia japonica invasive species vegetation
  https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2019/EGU2019-14412.pdf
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 2. Vegetation modelling in 2.5D visibility analysis
  Rášová Alexandra ; 010130 
  Kartografické listy . Roč. 26, č. 1 (2018), s. 10-20
  vegetation vegetácia visibility analysis analýza viditeľnosti digital elevation model digitálny výškový model
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Modelovanie vegetácie v analýzach viditeľnosti s použitím 2,5D digitálnych výškových modelov
  Rášová Alexandra ; 010130 
  GeoKARTO 2018 : . S. 25-26
  viewshed analysis analýza viditeľnosti digital elevation model digitálny výškový model vegetation vegetácia
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Positive aspects of the presence of invasive plants in the riverbank vegetation
  Majorošová Martina ; 010160  Vaseková Barbora ; 010160
  Veda mladých 2017 - Science of Youth 2017 [elektronický zdroj] : . online, s. 64-70
  invasive plants positive effects riverbank vegetation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Environmental strategies in urban and agricultural management
  Heretiková Katarína ; 010350  Benčič Stanislav ; 010350
  Veda, technika a spoločenské vedy vo vzdelávaní na technických univerzitách : . CD-ROM, s. 76-78
  soil urban management agricultural management vegetation environmental pesticides
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Zeleň školských a predškolských zariadení
  Heinrichová Miriam ; A7170 
  Aktuálne problémy krajinnej architektúry a krajinného plánovania : . s.s.46-55
  zeleň funkčnosť vegetation functionality Landscape architecture
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Diagnostika vodného režimu pôdy pre rozdielne porasty.
  Jarabicová Miroslava ; V160 
  Konferencia mladých výskumníkov [elektronický zdroj] : . s.8-14
  porasty soil water regime soil water storage vegetation vodný režim pôdy zásoba vody v pôde
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - príručka
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 8. Dôsledky zmeny manažmentu na vodný režim pôdy v lokalite Belianske lúky.
  Jarabicová Miroslava ; V160  Pásztorová Mária
  11. konferencia mladých vodohospodárov, [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  mokrade porasty soil water regime vegetation vodný režim pôdy wetland
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - príručka
  (1) - skriptá
  článok

  článok