Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza klimatických pomerov v oblasti Milhostova
  Koreň Marek ; V  Skalová Jana (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 985
  rainfall drought climate zrážky teplota klíma sucho
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103959
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Meranie homogenity teplotného poľa
  Kozík Jozef ; J  Koval Martin (škol.) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 646
  automatizácia a informatizácia strojov a procesov Automation and Informatics of Machines and Processes calibration kalibrácia teplota
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89793
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 3. Systém na monitorovanie referenčných podmienok v laboratóriách SLM
  Vrabec Dušan ; E  Kamenský Miroslav (škol.) ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 07.07.2014 ; Študijný program : 77 . - 69 s príl.
  Industrial Informatics teplota
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78283
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh digitálneho termostatu s diaľkovým ovládaním
  Likavčan Peter ; M  Škulavík Tomáš (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 168 . - 42s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry teplota
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87420
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. kniha

  kniha

 6. Vplyv vypúšťania odpadových vôd na kvalitu vody v recipiente
  Belej Vladislav ; V  Mahríková Ivana (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering voda teplota
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76322
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Monitorovací systém prostredia na báze programovateľného hardvéru
  Chrást Lukáš ; I  Pohronská Mária (škol.) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 31 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks temperature sensor teplota monitorovanie prostredia programovateľný hardvér
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74559
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 8. Monitorovanie základných vlastností atmosféry
  Minařík Lukáš ; E  Tomáška Martin (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 48 s 4 príl.
  Electronics temperature pressure monitoring monitoring teplota tlak monitorovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65067
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Riadenie teploty tepelno-optickej sústavy UDAQ28/LT
  Čertan Erik ; E  Hypiusová Mária (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 34 s
  Applied Informatics temperature identification identifikácia teplota
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78291
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Snímače spaľovacích motorov a spracovávanie signálov zo snímačov
  Vachálek Šimon ; J  Csambál Jozef (škol.) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines flow temperature sensor teplota spracovanie signálov signál
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60854
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha