Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh a charakterizácia progresívnych výkonových elektronických prvkov podporená modelovaním a simuláciou : dát. obhaj. 19.12.2014, č. ved. odb. 5-2-13
  Molnár Marián ; E030  Donoval Daniel (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 19.12.2014 ; Študijný program : 99 . - 116 s + AUTOREF. 2014, 26 s.
  Mikroelektronika Microelectronics simulation teplota simulácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81807
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. Vplyv teploty a vlhkosti keramického črepu na tepelnú vodivosť tehliarskych výrobkov : Dizertačná práca
  Gregušová Silvia ; V300  Unčík Stanislav (škol.) ; V260
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012 . - 135 s
  technológia stavieb Building Technology moisture content temperature thermal conductivity brick body teplota tepelná vodivosť tehliarsky črep
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72780
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 3. Obrábanie kompozitných materiálov
  Líška Ján ; M160  Baránek Ivan (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  composite milling temperature frézovanie kompozit opotrebenie teplota rezné sily
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=55060
  dizertačná práca
  kniha

  kniha