Výsledky vyhľadávania

 1. The ordinary - everyday - commonplace as a reference of cultural identity
  Foltinová Erika ; A2120  Nováková Martina ; A3130
  Procedia - Social and Behavioral Sciences . Vol. 122, (2014), s. 114-118
  cultural identity everydayness ordinaryness commonplaceness kultúrna identita každodennosť obyčajnosť banálnosť
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. A sustainable Ordinarity : The ordinary as a precedent for sustainability in architecture
  Nováková Martina ; A3130  Lam Tony
  The aesthetics of sustainability Conference [elektronický zdroj] : . s.online, p. 45-47
  architecture sustainability udržateľnosť obyčajnosť
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 3. Tendencia ku každodennosti v súčasnej architektonickej tvorbe
  Nováková Martina ; A3130 
  Architektura v Perspektivě 2013 [elektronický zdroj] : . S. 108-115
  architektúra obyčajnosť
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Obrat k obyčajnosti v premýšľaní súčasnej architektúry
  Nováková Martina ; A3130 
  TYPOLOGIE (N)OSTALGIE : . s.s. 89-94
  architektúra obyčajnosť každodennosť teória architektúry
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Zmysel obyčajnej architektúry - architektúra bez vlastností
  Nováková Martina ; A3130 
  Architektura nedávné minulosti očima dneška : . s.s 25-29
  teória architektúry obyčajnosť každodennosť
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok