Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh ohrevu teplej vody v rodinnom dome low-costovými tepelnými kolektormi
  Gajdošík Stanislav ; J  Tatarová Mária (škol.) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery heating ohrev zásobník slnečné kolektory
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59040
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 2. Vplyv vybraných parametrov na energetickú náročnosť vykurovania nekrytého rodinného bazénu
  Čerey Miroslav ; J  Záležáková Lucia (škol.) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84178
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 3. Hodnotenie klimatizačných systémov s chladiacim výkonom nad 12 kW
  Kozák Jakub ; J  Tomlein Peter (škol.) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery evaluation hodnotenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59669
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 4. Návrh, energetické a ekonomické vyhodnotenie systému tepelného čerpadla pôda-voda pre vykurovanie a prípravu teplej vody v rodinnom dome
  Šinkovic Samuel ; J  Havelský Václav (škol.) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery heat pump energetická bilancia tepelné čerpadlo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60884
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 5. Využitie slnečnej energie ako náhrada fosílneho paliva
  Bacskárdy Štefan ; J  Kučák Ľubor (škol.) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery solárny systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82058
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 6. Koncepčný návrh minizdroja vákua na kvapalinokružnom princípe
  Briatka Roman ; J  Olšiak Róbert (škol.) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery vacuum vákuum kvapalinokružná výveva
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47790
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Problematika chladenia centrálnej procesorovej jednotky CPU v osobných počítačoch
  Prandorfy Ladislav ; J  Kubáň Peter (škol.) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery heat transfer heat tepelný výkon chladič teplo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=51160
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 8. Technicko - ekonomický návrh spaľovania biomasy v tepelnom zdroji
  Benedik Marek ; J  Urban František (škol.) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=51172
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Konštrukčný návrh lacného tepelného kolektora typu do-it yourself (zhotoviteľného v domácich podmienkach)
  Obert Peter ; J  Mlynár Peter (škol.) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery solar energy absorbér slnečný kolektor solárny systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60357
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 10. Znižovanie emisií síry pri spoluspaľovaní drevnej štiepky a hnedého uhlia
  Sojková Žaneta ; J  Kučák Ľubor (škol.) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery coal biomass emission emisie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85580
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha