Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh systému CVD detektorov pre registráciu vysokoenergetetických zväzkov nabitých častíc
  Fedorek Pavel ; E  Pavlovič Márius (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 43 s
  Elektroenergetika elektrotechnika Power machinery SRIM nabité častice CVD detektory častíc
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72117
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Minimalizácia vzniku vyšších harmonických v skúšobných obvodoch vysokého napätia
  Štefka Boris ; E  Pípa Marek (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 69 s
  Elektroenergetika Power machinery elektrotechnika vn sústava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72107
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. Možnosti hodnotenia a zvyšovania bezpečnosti prevádzky distribučných vn vedení z hľadiska ekologických aspektov ochrany dravého vtáctva
  Chlepčok Martin ; E  Kment Attila (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 66 s
  Elektroenergetika Power machinery elektrotechnika vonkajšie vedenia vn sústava ekológia krajiny
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72095
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Vyhodnotenie a vizualizácia dát meracieho systému prúdu
  Mutňanský Peter ; E  Kment Attila (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 82 s
  Elektroenergetika Power machinery LabVIEW elektrotechnika meracie systémy elektrický prúd vizualizácia dát
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72106
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Radiačná ochrana pracovníkov v jadrovej energetike
  Pisár Martin ; E  Hinca Róbert (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 79 s
  Elektroenergetika elektrotechnika Power machinery kontaminácia radiačná ochrana
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72098
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh 100 MWp fotovoltickej elektrárne s čiastočnou akumuláciou a reguláciou dodávaného výkonu
  Kaniščák František ; E  Tomiš Igor (škol.) ; E130
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 65 s
  Elektroenergetika Power machinery climatic conditions klimatické podmienky elektrotechnika fotovoltaické systémy akumulácia energie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72684
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Fotovoltická výroba elektriny a jej úschova pre rodinný dom v ostrovnom režime
  Kaločay Roman ; E  Tomiš Igor (škol.) ; E130
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 65 s
  Elektroenergetika Power machinery fotovoltaika výroba elektriny úschova elektrickej energie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72121
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Projekt kogeneračného zdroja pre vybranú aplikáciu
  Pavučok Jozef ; E  Pípa Marek (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 66 s príl.
  Elektroenergetika Power machinery electricity tepelná energia kombinovaná výroba cogeneration kogeneračná jednotka elektrická energia elektrotechnika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71841
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Analýza rizika rozpadu elektrizačnej sústavy
  Cintula Boris ; E020  Eleschová Žaneta (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 100 s
  Power machinery Elektroenergetika spoľahlivosť dynamická stabilita analýza dynamic stability risk analysis reliability elektrotechnika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72104
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Využitie biomasy v energetike
  Kukla Andrej ; E  Daruľa Ivan (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 107 s
  Elektroenergetika Power machinery elektrotechnika biomasa energetika-životné prostredie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71770
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha