Výsledky vyhľadávania

 1. Aplikovanie Petriho sietí na návrh asynchrónnych číslicových obvodov : dát. obhaj. 26.8.2014, č. ved. odb. 9-2-9
  Gallo Ondrej ; E050  Juhás Gabriel (škol.) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 26.08.2014 ; Študijný program : 440 . - 95 s AUTOREF. 2014, 20 s.
  Aplikovaná informatika Applied Informatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112070
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. Kryptoanalýza prúdových šifier : dát. obhaj. 25.8.2014, č. ved. odb. 9-2-9
  Hromada Viliam ; E050  Vojvoda Milan (škol.) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 25.08.2014 ; Študijný program : 440 . - 67 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics prúdové šifry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94292
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 3. Analýza a klasifikácia prevádzky komunikačných sietí : dát. obhaj. 26.8.2014
  Zelina Milan ; E050  Oravec Miloš (škol.) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 26.08.2014 ; Študijný program : 440 . - 97 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics classification klasifikácia strojové učenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71563
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 4. Analýza operačnej pamäte s cieľom odhalenia neznámeho kódu : dát. obhaj. 3.12.2014, č. ved. odb. 9-2-9
  Balogh Štefan ; E050  Zajac Pavol (škol.) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 03.12.2014 ; Študijný program : 440 . - 135 s + príl., DVD
  Aplikovaná informatika Applied Informatics dynamic analysis forensic analysis dynamická analýza forenzná analýza informačná bezpečnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63944
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 5. Využitie programovateľného hardvéru na realizáciu expertných vnorených systémov
  Pohronská Mária ; I100  Krajčovič Tibor (škol.) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012
  Aplikovaná informatika inteligentné systémy systémy reálneho času programovateľný hardvér expertné systémy vnorené systémy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77176
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  kniha

  kniha

 6. IMS service provisioning improvement
  Kováčik Tomáš ; I100  Kotuliak Ivan (škol.) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012
  Aplikovaná informatika zdieľanie služieb doručovanie služieb
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77175
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  kniha

  kniha

 7. Inteligentné vnorené systémy
  Števek Juraj  Kozák Štefan (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012
  FIIT ;
  Aplikovaná informatika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63155
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  kniha

  kniha

 8. Získavanie informácií z webu metódami inšpirovanými správaním sa sociálneho hmyzu
  Bou Ezzeddine Anna ; I200  Návrat Pavol (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2011
  Aplikovaná informatika bee hive model hierarchia model včelieho úľa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74838
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  kniha

  kniha

 9. Generovanie testov pre asynchrónne sekvenčné digitálne obvody
  Dobai Roland ; I100  Gramatová Elena (škol.) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2011
  Aplikovaná informatika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=55905
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  kniha

  kniha

 10. Steganografia v obraze a videu : dát. obhaj. 27.9.2011, čís. ved. odb. 9.2.9
  Jókay Matúš ; E050  Grošek Otokar (škol.) ; E200
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 140 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics encoding steganografia kódovanie JPEG BMP video
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=55011
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha