Výsledky vyhľadávania

 1. Možnosti modernizácie telefónneho spojenia základných útvarov PZ SR : Záverečná práca
  Zaňát Anton  Halenár Igor (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 48 s abstr.
  verejné telefónne siete digitálne siete Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh databázového systému pre spisovú službu v podniku : Záverečná práca
  Poláková Dana  Važan Pavel (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 39 s abstr.
  dátabázové systémy spisová služba Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh databázového systému správy účtov klientov banky : Záverečná práca
  Petrášová Miroslava  Juhás Martin (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 46 s abstr.
  dátabázové systémy bankové služby Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Integrácia dátových tokov na styku podsystémov komplexného informačného systému : Záverečná práca
  Hutár Štefan  Michaľčonok German (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 48 s abstr.
  dátové toky komplexné informačné systémy Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Efektívnosť prevádzky informačných technológií v organizácii : Záverečná práca
  Bodorík Ján  Halenár Igor (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 51 s abstr.
  informačné technológie efektívnosť prevádzky Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Automatické generovanie plánu obsadenia učební MtF : Záverečná práca
  Brezovský Andrej  Schreiber Peter (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 40 s abstr. + CD
  automatické generovanie obsadenie učební Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh evidenčného systému pre Západoslovenské múzeum - knižničný fond : Záverečná práca
  Klokner Pavol  Moravčík Oliver (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 60 s abstr.
  evidenčné systémy knižničné fondy Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh videokonferencie v sieti MV NET : Záverečná práca
  Benechová Jana  Schreiber Peter (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 60 s abstr.
  videokonferencie siete ministerstiev Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Evidenčný systém Západoslovenského múzea v Trnave - správa exponátov : Záverečná práca
  Szöllösy Juraj  Moravčík Oliver (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 45 s abstr. + disk.
  evidenčné systémy muzeálne exponáty Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Systém správy spoločenstva vlastníkov bytov - modul pre evidenciu : Záverečná práca
  Gergel Anton  Husárová Bohuslava (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 63 s abstr.
  systémy správy evidenčné moduly Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha