Výsledky vyhľadávania

 1. Evidenčný systém - školská jedáleň : Záverečná práca
  Otčenáš Jaroslav  Husárová Bohuslava (XXX) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 35 s abstr.
  evidenčné systémy školské jedálne Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh videokonferencie v sieti MV NET : Záverečná práca
  Benechová Jana  Schreiber Peter (XXX) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 60 s abstr.
  videokonferencie siete ministerstiev Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh informačného systému pre harmonogram prevádzkových kontrol : Záverečná práca
  Božik Miroslav  Tanuška Pavol (XXX) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 52 s abstr.
  informačné systémy prevádzkové kontroly Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Báza dát pre sledovanie personálnych údajov útvaru : Záverečná práca
  Fitoš Milan  Schreiber Peter (XXX) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 52 s abstr.
  databázy personálny informačný systém Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Integrácia dátových tokov na styku podsystémov komplexného informačného systému : Záverečná práca
  Hutár Štefan  Michaľčonok German (XXX) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 48 s abstr.
  dátové toky komplexné informačné systémy Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh databázy pre Teledozimetrický systém : Záverečná práca
  Koštial Juraj  Važan Pavel (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 58 s abstr.
  databázy teledozimetrické systémy Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh informačného systému pre oblasť ekológie, odpadového a skladového hospodárstva EBO, o. z. : Záverečná práca
  Haršányi Vladimír  Tanuška Pavol (XXX) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 52 s abstr.
  informačné systémy Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh bázy dát pre zubnú ambulanciu : Záverečná práca
  Kulhavý Jaroslav  Tanuška Pavol (XXX) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 62 s abstr.
  databázy zubné ambulancie Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Modifikácia systému vyhodnocovania stavových veličín v EBO : Záverečná práca
  Vidlička Milan  Schreiber Peter (XXX) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 43 s abstr.
  stavové veličiny priemyselné počítače Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Počítačová podpora vyhodnocovania kontrolných meraní transformátorov v EBO : Záverečná práca
  Magula Kamil  Schreiber Peter (XXX) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 59 s abstr.
  počítačová podpora kontrolné merania Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha