Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh informačného systému pre oblasť ekológie, odpadového a skladového hospodárstva EBO, o. z. : Záverečná práca
  Haršányi Vladimír  Tanuška Pavol (XXX) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 52 s abstr.
  informačné systémy Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh databázy pre Teledozimetrický systém : Záverečná práca
  Koštial Juraj  Važan Pavel (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 58 s abstr.
  databázy teledozimetrické systémy Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Integrácia dátových tokov na styku podsystémov komplexného informačného systému : Záverečná práca
  Hutár Štefan  Michaľčonok German (XXX) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 48 s abstr.
  dátové toky komplexné informačné systémy Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh bázy dát pre zubnú ambulanciu : Záverečná práca
  Kulhavý Jaroslav  Tanuška Pavol (XXX) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 62 s abstr.
  databázy zubné ambulancie Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Systém správy spoločenstva vlastníkov bytov - modul pre evidenciu : Záverečná práca
  Gergel Anton  Husárová Bohuslava (XXX) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 63 s abstr.
  systémy správy evidenčné moduly Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Evidenčný systém - školská jedáleň : Záverečná práca
  Kubičina Patrik  Husárová Bohuslava (XXX) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 40 s abstr.
  evidenčné systémy školské jedálne Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Evidenčný systém Západoslovenského múzea v Trnave - správa exponátov : Záverečná práca
  Szöllösy Juraj  Moravčík Oliver (XXX) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 45 s abstr. + disk.
  evidenčné systémy muzeálne exponáty Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh videokonferencie v sieti MV NET : Záverečná práca
  Benechová Jana  Schreiber Peter (XXX) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 60 s abstr.
  videokonferencie siete ministerstiev Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Evidenčný systém pre autoservis : Záverečná práca
  Jozefák Ladislav  Husárová Bohuslava (XXX) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 59 s abstr.
  evidenčné systémy autoservisy Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh evidenčného systému pre Západoslovenské múzeum - knižničný fond : Záverečná práca
  Klokner Pavol  Moravčík Oliver (XXX) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 60 s abstr.
  evidenčné systémy knižničné fondy Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha