Výsledky vyhľadávania

 1. Wireless Embedded Systems Powered By Energy Harvesting
  Štrba Attila ; I100 
  Information Sciences and Technologies. Bulletin of the ACM Slovakia . Vol. 4, No. 1 (2012), s.1-13
  Aplikovaná informatika
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. K niektorým otázkam úlohy výučby aplikovanej informatiky na technických univerzitách
  Schreiber Peter ; M6000 
  The 1st International Conference on Applied Mathematics and Informatics at Universities 2001 . s.240-244
  Aplikovaná informatika
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok