Výsledky vyhľadávania

 1. Spoľahlivosť v elektroenergetike
  Janíček František ; E020  Kovács Zoltán
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - 146 s
  ISBN 978-80-89402-12-0
  Elektroenergetika pravdepodobnostná analýzy bezpečnosti
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1101
  kniha

  kniha

 2. Power generation, operation, and control / [aut.] Wood,Allen J.; Wollenberg,Bruce F
  Wood Allen J  Wollenberg Bruce F
  2.ed.
  New York : John Wiley & Sons, 1996 . - 596 s : disketa
  ISBN 0-471-58699-4
  výroba elektrickej energie riadenie výroby Elektroenergetika
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. Digital protection and signalling
  1.vyd.
  London : Institution of Electrical Engineers, 1995 . - 124 s
  ISBN 0-85296-838-8
  Elektroenergetika elektrizačné sústavy ochranné zariadenia číslicové riadenie číslicová technika číslicové ochrany riadiace systémy
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Application
  1.vyd.
  London : Institution of Electrical Engineers, 1995 . - 473 s
  ISBN 0-85296-837-X
  Elektroenergetika elektrizačné sústavy ochranné zariadenia elektrické stroje
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Digital protection for power systems / [aut.] Johns,A.T.; Salman,S.K
  Johns A.T  Salman S.K
  1.vyd.
  London : Peter Peregrinus, 1995 . - 203 s
  ISBN 0-86341-195-9
  Elektroenergetika elektrizačné sústavy číslicové riadenie číslicová technika reléové ochrany číslicové ochrany výpočtová matematika ochranné zariadenia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0002
  kniha

  kniha

 6. Electricity economics and planning / [aut.] Berrie,T.W
  Berrie T.W 
  London : Peter Peregrinus, 1992 . - 276 s
  ISBN 0-86341-282-3
  Elektroenergetika energetické hospodárstvo ekonomika
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0002
  kniha

  kniha

 7. Príklady a úlohy z elektroenergetiky
  Homolka František  Foit Jaroslav
  Bratislava : Alfa, 1978 . - 336 s
  Elektroenergetika príklady a úlohy
  monografia
  kniha

  kniha

 8. Elektrische Kraftwerke und Netze / [aut.] Happoldt,H.; Oeding,D
  Happoldt H  Oeding D
  5.völ.neubearbeit.Aufl.
  Berlin : Springer Verlag, 1978 . - 673 s
  ISBN 3-540-08305-7
  Elektroenergetika výroba elektrickej energie rozvod elektrickej energie rozvodné siete
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Spolupráca nekonvenčných zdrojov energie s elektrizačnou sústavou = The cooperation of unconventional energy sources with the power system : Diplomová práca
  Nosál Roman  Daruľa Ivan (škol.) ; E020
  Elektroenergetika silnoprúdová elektrotechnika
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha