Výsledky vyhľadávania

 1. Současné a budoucí úkoly jaderné energetiky ve výrobě elektrické energie : dát. obhaj. 17.12.2014, č. ved. odb. 5-2-30
  Špok Marek ; E  Janíček František (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 17.12.2014 ; Študijný program : 90 . - 113 s + AUTOREF. 2014, 28 s.
  Elektroenergetika power generation legislation nuclear energy výroba elektrickej energie legislatíva vyraďovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63935
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. Nové kritéria a postupy pre hodnotenie prevádzkových stavov elektrizačných sústav : dát. obhaj. 21.8.2014, č. ved. odb. 5-2-30
  Cintula Boris ; E020  Eleschová Žaneta (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 21.08.2014 ; Študijný program : 90 . - 130 s AUTOREF. 2014, 30 s.
  Elektroenergetika Power Engineering assessment methodology bezpečnosť hodnotenie metodika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94286
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 3. Meranie a hodnotenie spektrálnych charakteristík slnečného žiarenia : dát. obhaj. 4. 6. 2014, č. ved. odb. 5-2-30
  Rusnák Anton ; E020  Smola Alfonz (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 04.06.2014 ; Študijný program : 90 . - 134 s
  Elektroenergetika Power Engineering measurement kolorimetria meranie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104662
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 4. Organizátor meraní ako subjekt liberalizovaného trhu s elektrinou v Slovenskej republike : dát. obhaj. 19.1.2012, č. ved. odboru 5-2-30
  Šedivý Juraj ; E020  Janíček František (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 137 s
  Elektroenergetika Power machinery
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63931
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 5. Siete verejného osvetlenia : dát. obhaj. 19.1.2012, č. ved. odb. 5-2-30
  Janiga Peter ; E020  Gašparovský Dionýz (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 165 s
  Elektroenergetika Power machinery
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=51287
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 6. Nové metódy lokalizácie porúch v sieťach 22 kV : dát. obhaj. 16.12.2011, č. ved. odb. 5-2-30
  Horák Martin ; E  Beláň Anton (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 127 s
  Elektroenergetika Power machinery zemné spojenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=64843
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 7. Bezpečnosť a stabilita prevádzky prepojených elektrizačných sústav v prostredí s liberalizovaným trhom s elektrinou : Dát. obhaj. 6.8.2010, č.ved. odb. 26-34-9
  Cabala Michal ; E130  Reváková Daniela (škol.) ; E130
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 132 s
  Elektroenergetika trh s elektrinou
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 8. Topológia výkonov a nákladov na elektrickú energiu v elektrizačnej sústave : Dát.obhaj.1.12.2010, čís.ved.odb. 5.2.30
  Michalík Ján  Janíček František (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010
  FEI ; . - 82 s príl. 33 s., 5 s., 3 s.
  Elektroenergetika elektrická energia elektrizačná sústava (ES)
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 9. Cena elektriny a jej výpočet na liberalizovanom trhu s elektrinou v Slovenskej republike
  Krondiak Emil  Janíček František (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010
  FEI ; . - 68 s
  Elektroenergetika trh s elektrinou
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 10. Štandardy kvality v sieťových odvetviach a ich implementácia v Slovenskej republike : Dát. obhaj. 1.12.2010, čís.ved.odb. 26-34-9
  Holjenčík Jozef  Janíček František (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010
  FEI ; . - 80 s
  Elektroenergetika štandardy sieťové služby
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha