Výsledky vyhľadávania

 1. Metrology in eye pressure measurements
  Pavlásek Peter ; 020020  Rybář Jan ; 020020 Ďuriš Stanislav ; 020020 Hučko Branislav ; 020010 Palenčár Jakub ; 020020 Chytil Miroslav
  2020 IEEE Sensors Applications Symposium (SAS 2020) Proceedings . S. [1-6]
  metrológia Metrology metrology
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Výskum v oblasti metrológie na Strojníckej fakulte STU a uplatnenie výsledkov v metrologickej praxi
  Palenčár Rudolf ; J0020 
  Metrologické listy : . Roč. 35, č. 1 (2012), s.57-59
  výskum metrológia Research Metrology
  článok z periodika
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  článok

  článok

 3. Measurement of titanium surface roughness created by non-conventional cutting technology
  Rusnák J.  Zeleňák M. Valíček Jan Kadnár Milan Hloch Sergej Hlaváček P. Kušnerová M. Čep R. Kadnár Jozef ; M7000
  Research in Agricultural Engineering . Vol. 57, Special Issue (2011), s.57-60
  surface properties Metrology
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 4. 2. konferencia metrológov Slovenska
  Palenčár Rudolf ; J0020 
  Metrológia a skúšobníctvo . Roč. 14, č. 4 (2009), s.56-58
  metrológia legislatíva Metrology legislation
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 5. Zložky metrologickej činnosti vo výrobnom procese. Components of metrology performance in production process
  Kleinedler Peter ; M250 
  TRANSFER 2007. Využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi : . s.255-258
  Metrology výrobný proces
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. COMET: A multimedia internet based platform for education in measurement
  Regtien Paul  Halaj Martin ; J110 Kureková Eva ; J110 Gabko Peter
  Measurement . Vol. 40, Iss. 2 (2007), s.171-182
  multimedia Metrology education
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 7. Multimedia tool for the vocational training in measurement and metrology
  Kureková Eva ; J110  Halaj Martin ; J110 Regtien Paul Gabko Peter
  Virtual University VU ´06 - Proceedings : . s.164-167
  meranie metrológia vzdelávanie measurement Metrology training
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. The design of continuous scale calibration experiment
  Palenčár Rudolf ; J110  Jankura Norbert ; J110
  Measurement Science Review [elektronický zdroj] . Vol. 6, section 1, No. 2 (2006), s.17-21
  calibration Metrology measurement
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok