Výsledky vyhľadávania

 1. STN EN 15316-4-5: Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. : Časť 4-5: Systémy výroby tepla, alstnosti a kvalita centralizovaného zásobovania teplom a veľkoobjemových systémov.
  Bukoviansky Marek (prekl.) ; V290 
  Bratislava : SÚTN, 2012 . - 21 s
  energy performance of buildings district heating Sústava CZT energetická efektívnosť budov
  normy
  EDJ - Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  kniha

  kniha