Výsledky vyhľadávania

 1. Výroba súčiastok na stroji s integrovanými technológiami / aut. Tomáš Vopát
  Vopát Tomáš ; 063000 
  Centrum excelentnosti 5-osového obrábania . CD-ROM, s. 124-132
  obrábanie Súčiastky
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Meranie súčiastky pomocou meracieho systému Calypso
  Géhry Jozef ; J0070  Jašurek Jozef ; J0070
  Technológia 2011 = Technology 2011 : . s.284-290
  meranie Súčiastky Calypso
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Numerical and experimental analysis of cooling part in quenching oil ISOMAX 166. Numerická a experimentálna analýza ochladzovania súčiastky v kaliacom oleji ISOMAX 166
  Adamčíková Andrea ; M1000  Taraba Bohumil ; M2000
  Experimental Stress Analysis 2008 : . s.11-14
  Analýza numerická Súčiastky kaliaci olej
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Analýza príčin poškodenia povrchovo kalených súčiastok. Analysis of damage reasons the surface hardened parts
  Hazlinger Marián ; M1000 
  Materials Engineering. Materiálové inžinierstvo . Roč. 14, č. 3 (2007), s.253-260
  Súčiastky analýza aspektovo-orientovaná kalenie povrchové
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (3) - článok
  článok

  článok

 5. Analýza súčiastok poškodených únavou. Analysis of a fatigue damaged components
  Hazlinger Marián ; M1000 
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 6, č. 3 (2006)
  Súčiastky tepelné spracovanie fraktografia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (2) - článok
  článok

  článok

 6. Zaobľovanie hrán súčiastok leštených elektrolyticko-plazmovou technológiou. The parts edges rounding - off after plasma - electrolytic polishing
  Tóth Roman ; M230  Solár Jozef
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 16 (2004), s.159-164
  Súčiastky technológia elektrolyticko-plazmová
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - skriptá
  (1) - článok
  článok

  článok

 7. Zákony tvorby súčiastok tvárnením
  Polák Karol ; M150 
  Zákony produkcie - kreatika : . s.63-64
  tvárnenie Súčiastky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Metóda optimalizácie zálohovania súčiastok v leteckej výrobe. Optimization method of backing-up the parts in aircraft production
  Štrpka Alexander ; M190 
  Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave. Research Papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava : . s.121-126
  Súčiastky letecká výroba
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Možnosti nepriamych metód a súradnicového merania geometrických parametrov súčiastok v automobilovom priemysle. Application of indirect methods and coordinate measurement of geometrical parameters of machine parts in automobile industry
  Maduda Miroslav ; M160  Janáč Alexander ; M3000
  Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave. Research Papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava : . s.65-69
  Súčiastky automobilový priemysel
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Rozbor porušených a zlomených súčiastok. Damaged and broken component parts analysis
  Hazlinger Marián ; M1000 
  TRANSFER 2001 : . s.379-382
  Súčiastky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok