Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv zmeny okrajových podmienok na hodnotu kritického momentu pri klopení nosníkov
  Sabaka Peter ; V  Baláž Ivan (škol.) ; V190
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering boundary conditions okrajové podmienky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91132
  bakalárska práca
  kniha

  kniha