Výsledky vyhľadávania

 1. Influence of the angle between two power systems on electromagnetic fields of overhead double circuit power line / aut. Jozef Bendík, Matej Cenký, Žaneta Eleschová, Anton Beláň, Boris Cintula, Peter Janiga
  Bendík Jozef ; 032000  Cenký Matej ; 032000 Eleschová Žaneta ; 032000 Beláň Anton ; 032000 Cintula Boris ; 032000 Janiga Peter ; 032000
  EPE 2019 : . S. 451-456
  overhead power lines boundary conditions electromagnetic fields
  https://ieeexplore.ieee.org/document/8778124
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. About Directionally Monotone and Pre-aggregation Functions
  De Miguel Laura  Bustince Humberto Fernandez Javier Asiain Maria José Kolesárová Anna ; 047270 Mesiar Radko ; 010220
  Proceedings of the 2017 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE) : . online, [5] s.
  boundary conditions pre-aggregation functions directional monotonicity
  http://ieeexplore.ieee.org/document/8015583/
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Numerické metódy a ich využitie v priestorovej akustike
  Riečanová Izabela ; 010220 
  Fyzikálne faktory prostredia . Roč. 6, č. 1, mimoriadne číslo - jún (2016), s. 61-64
  akustické simulácie metóda konečných objemov Helmholtzova rovnica okrajové podmienky acoustic simulations finite volume method Helmholtz equation boundary conditions
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Impact of boundary conditions on evaluation of sewage system
  Rusnák Dušan ; V280  Stanko Štefan ; V280
  Odpadové vody 2014 : . S. 113-118
  boundary conditions hydrodynamic models hydrodynamický model kanalizačné systémy okrajové podmienky sewage system
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Vyhodnotenie výsledkov numerického výpočtu pretvárania klincovaného svahu na základe inklinometrického merania
  Ladicsová Erika ; V150 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . s.CD-ROM, s.444-451
  boundary conditions Constitutive Model materiálový model numerical analysis numerická analýza okrajové podmienky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok