Výsledky vyhľadávania

 1. Nakladanie s odpadmi v podnikateľskom subjekte
  Géring Peter ; V  Stanko Štefan (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 985
  waste management separation packaging waste odpadové hospodárstvo zneškodňovanie odpadu separácia odpady z obalov odpad elektronický odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99905
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Manažment transformácie odpadov na palivo
  Škarupová Veronika ; J  Šooš Ľubomír (škol.) ; J240
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 643
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management energy efficiency waste zneškodňovanie odpadu odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104298
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 3. Analýza trhu v oblasti spracovania karosérií zo starých vozidiel.
  Janso Ivan ; J  Čačko Viliam (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 643
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management recycling waste životné prostredie odpad karoséria
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83378
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 4. Riziká pri vzorkovaní odpadov
  Kmeť Pavol ; M  Sirotiak Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 169 . - 57s CD
  Occupational Health and Safety risk waste riziko odpad vzorkovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94547
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh analýzy nakladania s odpadmi z obalov
  Hanzlíková Simona ; V  Škultétyová Ivona (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 985
  packaging production waste environment environment environment životné prostredie produkcia odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102118
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Zápach - negatívny jav komunálnych odpadov
  Krčmárová Lucia ; V  Stanko Štefan (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  waste odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103938
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Komunálne odpady - zberný dvor
  Ružová Andrea ; V  Stanko Štefan (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  enviroment waste životné prostredie odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103864
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Riešenie zberu, odvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu vo vybranej lokalite
  Morvayová Veronika ; V  Mahríková Ivana (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  waste odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103860
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Koncepčný návrh modulárneho usporiadania strojov určený pre spracovanie karosérií zo starých vozidiel
  Lišaník Patrik ; J  Čačko Viliam (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Systems and Quality Management compacting drvenie odpad výrobné systémy a manažérstvo kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74345
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 10. Nakladanie s bioodpadom v združení ZOHZO Šamorín
  Tomášová Barbora ; J  Peciar Marián (škol.) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Process and Environmental Engineering composting kompostovanie bioodpad odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84192
  bakalárska práca
  kniha

  kniha