Výsledky vyhľadávania

 1. Zberný dvor Zlaté Klasy - návrh efektívnejšej prevádzky
  Mészárosová Monika ; V  Škultétyová Ivona (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 580
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning proposal waste odpad návrh
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101522
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Polyfunkčný objekt Piešťany
  Fruniová Drahoslava ; V  Somorová Viera (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 681
  technológia stavieb Building Technology construction building project zariadenie staveniska objekt odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100464
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Ekonomická analýza technologickej linky pre zhodnocovanie stavebného odpadu
  Čierny Michal ; J  Križan Peter (škol.) ; J240
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises waste costs odpad náklady
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103755
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 4. Analýza spôsobu nakladania s rádioaktívnym odpadom v AE Mochovce
  Blašková Zuzana ; M  Soldán Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 09.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 63s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety radioactive waste waste rádioaktívny odpad odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98653
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Nakladanie s odpadmi z potravín
  Kendrová Daniela ; V  Škultétyová Ivona (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Hydraulic and Water Resources Engineering waste food waste management odpad odpadové hospodárstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91866
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Možnosti využitia odpadov a ich vplyv na vlastnosti cementových kompozitov
  Rentka Peter ; V  Ledererová Miriam (škol.) ; V260
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  technológia stavieb Building Technology powder waste odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93376
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Možnosti a perspektívy recyklácie stavebných odpadov ako zdrojov plnohodnotných surovín a súčasný stav problematiky stavebného odpadu v SR
  Demko Jakub ; V  Ledererová Miriam (škol.) ; V260
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  technológia stavieb Building Technology waste construction recycling odpad recyklácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92145
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Návrh na zefektívnenie využitia energií a alternatívnych materiálov pri výrobe hydraulických súčiastok a prevodoviek v spoločnosti Sauer - Danfoss a. s.
  Mitický Tomáš  Makyšová Helena (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 87 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management recycling waste reverse logistics recyklácia reverzná logistika odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80211
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Posúdenie úrovne bezpečnosti práce v spoločnosti AMEC Nuclear Slovakia s.r.o. pri solidifikácii rádioaktívnych kalov
  Szalóová Eva ; M  Tureková Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012 . - 68 s
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety radioactive waste solidification waste rádioaktívny odpad solidifikácia bezpečnosť práce odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75532
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Analýza rizík pri realizácii zberného dvora a kompostoviska v obci
  Máčalková Jana ; M  Soldán Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012 . - 87 s príl
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety waste management odpadové hospodárstvo odpad analýza rizík
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75481
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha