Výsledky vyhľadávania

 1. Fermentačný zvyšok a jeho vplyv na čistiareň odpadových vôd
  Sedláček Stanislav ; C6290  Kubaská Miroslava ; C6290 Lehotská Soňa ; C6290 Bodík Igor ; C6290
  2010
  biomasa plyn odpad obnoviteľné zdroje energie
  XXX
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Možnosti spracovania biomasy s cieľom produkcie bioplynu na čiastiarňach odpadových vôd
  Bodík Igor ; C6290  Sedláček Stanislav ; C6290 Kubaská Miroslava ; C6290
  2010
  biomasa bioplyn odpad obnoviteľné zdroje energie
  XXX
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Možnosti zhodnocovania reštauračných odpadov pre produkciu bioplynu
  Kubaská Miroslava ; C6290  Sedláček Stanislav ; C6290 Bodík Igor ; C6290
  2010
  biomasa bioplyn odpad obnoviteľné zdroje energie
  XXX
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Piroliza odpadów gumowych
  Hudec Ivan ; C9370  Feranc Jozef ; C9370 Šurina Igor ; C9380 Haydary Juma ; C6230
  2009
  pyrolýza odpad guma
  XXX
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok