Výsledky vyhľadávania

 1. Snaha Ľudovíta Štúra založiť Slovenskú priemyselnú školu. Ľudovit Štur`s effort to establish Slovak technical school
  Petráš Milan ; M310 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 12 (2002), s.107-111
  Ľudovít Štúr dejiny Slovenska
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Okolnosti príchodu profesora Štefana Bellu na Slovensko. The circumstances of professor Štefan Bella`s arrival to Slovakia
  Petráš Milan ; M310 
  Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave. Research Papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava : . s.125-128
  Štefan Bella dejiny Slovenska
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok