Výsledky vyhľadávania

 1. Rozvoj geotechniky za posledných 25 rokov
  Turček Peter 
  Zakladanie stavieb 2018 : . S. 9-20
  geotechnika nové technológie navrhovanie
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Nadlimitné sadanie mostných opôr – analýza príčin a prognóza ďalšieho časového vývoja
  Hruštinec Ľuboš ; 010150 
  Aktuálne geotechnické riešenia a ich verifikácia : . CD-ROM, s. 114-125
  sadanie konsolidácia geotechnika prognóza časového vývoja
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Časový vývoj sadania mostných opôr – porovnanie nameraných a vypočítaných hodnôt
  Hruštinec Ľuboš ; 010150 
  Zakládání staveb - Brno 2017 : . S. 123-130
  sadanie stavieb konsolidácia mostný objekt geotechnika
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Metódy geotechnického monitoringu mostných konštrukcií a ich podloží na rýchlostnej ceste R1 Nitra, západ – Tekovské Nemce
  Janták Viktor  Mušec Peter ; 010150
  Inžinierska geológia 2016 : . CD-ROM, [8] s.
  geotechnický monitoring sadanie geotechnika deformácia podložia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Medziuniverzitná spolupráca v doktorandskom štúdiu v odboroch geotechnika a vodné stavby
  Frankovská Jana ; 010150  Šoltész Andrej ; 010170
  Geotechnika 2016. Pokrokové metódy a tradície v geotechnike : . CD-ROM, s. 17-22
  geotechnika doktorandské štúdium vodné stavby
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Perspektíva autorizácie inžinierskych geológov a geotechnikov na európskej úrovni
  Frankovská Jana ; 010150  Zajacová Jana ; 010350
  Inžinierska geológia 2016 : . CD-ROM, [9] s.
  horninové prostredie autorizácia geoinžinierov inžinierska geológia geotechnika
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Soil treatment with lime - laboratory experiments and case studies
  Frankovská Jana ; 010150  Súľovská Monika ; 010150 Panuška Jakub ; 010150
  SGEM 2015. 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 689-695
  jemnozrnné zeminy geotechnika laboratórne skúšky zlepšovanie zemín soil improvement
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Stability of pile wall in claystones
  Frankovská Jana ; 010150  Kopecký Miloslav ; 010150 Panuška Jakub ; 010150 Ladicsová Erika ; 010150
  SGEM 2015. 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 745-752
  geotechnika slope stability geotechnical design Retaining Walls pilótová stena ílovce claystones
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Experimentálny výskum vlastností jemnozrnných zemín pre návrh dopravných stavieb
  Panuška Jakub ; V150 
  XV. ročník mezinárodní konference SVOČ : . CD-ROM, [20] s.
  zlepšovanie zemín cestné stavby geotechnika vápnenie
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok