Výsledky vyhľadávania

 1. The optimization of mechanized earthwork processes
  Paulovičová Lucia ; V270 
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 820, (2016), s. 96-101
  machines optimization multi-criteria methods earthwork
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Automatizácia v oblasti mechanizovaných zemných procesov
  Paulovičová Lucia ; 010270 
  Mladá veda . Roč. 3, č. 2 (2015), online, s. 82-91
  automatization earthwork machines
  http://www.mladaveda.sk/casopisy/07/07_2015_08.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. The optimization of mechanized earthwork processes with using queuing theory
  Paulovičová Lucia ; V270  Ingeli Rastislav ; V180
  Advanced Building Construction and Materials 2015 (ABCM 2015) : . CD-ROM, s. 441-444
  earthwork machines queuing theory cost ratio
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. The comparison of some alternatives of dozers with application of multicriteria decision making method
  Paulovičová Lucia ; V270 
  QUAERE 2014, vol. IV : . S. 1449-1455
  dozér multicriteria decision making multikriteriálne rozhodovanie optimalizácia optimization zemné práce dozer earthwork
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Multi-criteria Optimization and its Application to Earthwork Processes
  Paulovičová Lucia ; V270 
  Advanced Materials Research : . Vol. 1020, (2014), s. 883-887
  optimization earthwork machines excavators multi-criteria methods
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Methods of selection equipments for mechanized earthwork processes
  Paulovičová Lucia ; V270 
  CzechSTAV 2014. Building Industry Changeovers : . CD-ROM, s. 50-55
  equipments earthwork optimization
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Metodika výberu strojov pre zemné práce
  Paulovičová Lucia ; V270 
  Mladá veda . Roč. 2, č. 3 (2014), s. 80-87
  optimization earthwork machines
  http://www.mladaveda.sk/?portfolio=november-2014
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok