Výsledky vyhľadávania

 1. Service provision : Technologies for Next generation Communications / Ed.: Turner, K.J. a i.
  Magill Evan H. (zost.)  Turner Kenneth J. (zost.) Marples David J.
  Chichester : John Wiley & Sons, 2004 . - 366 s
  ISBN 0-470-85066-3
  komunikácia Komunikácia multimediálna komunikačné technológie komunikačné siete internet internet internet internet
  monografia
  kniha

  kniha

 2. Rečová komunikácia / [aut.]Oľga Škvareninová
  Škvareninová Oľga 
  2. preprac. vyd
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004 . - 278 s
  ISBN 80-08-00290-9
  reč komunikácia rečová komunikácia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 3. Identita, zdravie a nová paradigma / ed. Gabriel Bianchi
  Bianchi Gabriel (ed.) 
  1. vydanie
  Bratislava : Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV, VEDA, 2001 . - 210 s.
  ISBN 80-224-0702-X
  komunikácia identita psychológia zdravie
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0001
  kniha

  kniha

 4. Propagačná komunikácia podniku
  Jedlička Milan ; M190 
  1. vyd.
  Trnava : Magna, 2000 . - 343 s
  ISBN 80-85722-09-7
  propagácia podniková komunikácia reklama vzťahy s verejnosťou Public Relations
  monografia
  (1) - skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF18110
  kniha

  kniha

 5. Tváří v tvář : Průvodce úspěšnou komunikací / [aut.]Peter Honey; Z angl. Jan Petr Velkoborský
  Honey Petr  Velkoborský Jan Petr (prekl.)
  1.vyd.
  Praha : Grada Publishing, 1997 . - 180 s
  ISBN 80-7169-445-2
  komunikácia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF3000
  kniha

  kniha

 6. Rétorika : Ako predniesť účinný prejav? Ako napísať odborný článok?
  Glesk Pavol ; M340 
  1. vyd
  Bratislava : STU v Bratislave, 1997 . - 82 s
  ISBN 80-227-1013-X
  rétorika komunikácia
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 7. Public relations : Praxe komunikace s veřejností / [aut.]Petr Němec
  Němec Petr 
  1.vyd.
  Praha : Management Press, Profit, a.s, 1996 . - 167 s
  ISBN 80-85943-20-4
  Public Relations komunikácia vzťahy s verejnosťou
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 8. Komunikační dovednosti manažera / [aut.]Vladimíra Khelerová
  Khelerová Vladimíra 
  1.vyd.
  Praha : Grada Publishing, 1995 . - 141 s
  ISBN 80-7169-223-9
  Management komunikácie komunikácia Management
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1010
  kniha

  kniha

 9. Rečová komunikácia / [aut.]Oľga Škvareninová
  Škvareninová Oľga 
  1.vyd.
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1995 . - 165 s
  ISBN 80-08-02228-0
  komunikácia rečová reč komunikácia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 10. Bibliografická komunikácia : Výmena bibliografických údajov / [aut.]Dušan Katuščák
  Katuščák Dušan 
  1.vyd.
  Bratislava : SlTK-Centrum VTI SR, 1994 . - 249 s
  ISBN 80-85165-47-3
  Bibliografia komunikácia Komunikácia bibliografická
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha