Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza elektromagnetických vlastnosti vybraných magnetík pre aplikacie v elektronike : čís. ved. odb. 5.2.10, dát. obh. 25.1.2011
  Šoka Martin ; E040  Jančárik Vladimír (škol.) ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 64 s
  Teoretická elektrotechnika magnetické materiály elektromagnetické vlastnosti
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. Elektromagnetické vlastnosti polymérnych magnetických a dielektrických materiálov a spoľahlivosť objektov z nich vyrobených : čís. ved. odb. 26-02-9, dát. obh. 13.12.2007
  Olah Vladimír ; E040  Ušák Elemír (škol.) ; E040 Sláma Jozef (škol.) ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007 . - 55 s príl.
  Teoretická elektrotechnika magnetické materiály elektromagnetické vlastnosti
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 3. Modelovanie a optimalizácia magnetických vlastností polymérnych magnetík : V.odb.26-02-9. Obhajoba 28.6.2000
  Dosoudil Rastislav ; E040  Sláma Jozef (škol.) ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2000 . - 109 s
  magnetické materiály magnetokomposity magnetopolymery kompozitné materiály optimalizácia modelovanie
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 4. Nejednoznačnosť určenia permeability v skladanom magnetickom obvode : Kand.diz.práca : V.odb. 26-06-9 : Obh. 08.05.1996 / [aut.] Jančárik,Vladimír, Ing.; Škol. Sláma,Jozef
  Jančárik Vladimír ; E040  Sláma Jozef (škol.) ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1996 . - 90 s Autoref.1995, 19 s
  magnetické materiály meranie transformátorové plechy magnetická permeabilita
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 5. Rozbor vlastností magnetických obvodov zhotovených z orientovaných elektrotechnických ocelí : Kand.diz.práca : V.odb. 26.06-9 : Obh. 08.05.1996 / [aut.] Ušák,Elemír, Ing.; Škol. Sláma,Jozef
  Ušák Elemír ; E040  Sláma Jozef (škol.) ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1995 . - 102 s Autoref.1995, 20 s
  meranie transformátorové plechy magnetická hysterézia magnetické materiály
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 6. Vysokofrekvenčné excitácie v magnetických materiáloch : Dokt.diz.práca : Obh. 03.06.1993 / [aut.] Kaboš,Pavel
  Kaboš Pavol 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1991 . - 138 s
  magnetostatické vlny magnetické materiály magnetické systémy
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 7. Príspevok k teórii prahových polí procesu premagnetovania pri jednoosej anizotrópii : Kand.diz.práca : V.odb. 26-06-9 : Obh. 16.01.1985 / [aut.] Kollár,Mojmír, Ing.; Škol. Benda,Oldrich
  Kollár Mojmír ; E250  Benda Oldrich (škol.)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1984 . - 124 s : príl.16 s
  Teoretická elektrotechnika premagnetovanie magnetické domény magnetické materiály
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha