Výsledky vyhľadávania

 1. Metrologické zabezpečenie kvality produktu
  Poliaková Mária ; J  Palenčár Rudolf (škol.) ; J110
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 648
  measurement uncertainty accuracy quality presnosť kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104633
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 2. Analýza vybraných kvalitatívnych parametrov PKŠ
  Ondera Marek ; J  Onderová Iveta (škol.) ; J240
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 885
  Tricept accuracy repeatability opakovateľnosť presnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103671
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 3. Návrh flexibilného upínacieho prípravku pre súčiastky merané súradnicovým meracím strojom
  Hudecová Denisa ; M  Javorová Angela (škol.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2014 ; Študijný program : 195 . - 69s CD ROM
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems fixture measurement repeatability accuracy opakovateľnosť presnosť meranie prípravok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103430
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh technologického prípravku na presné vŕtanie
  Mosnár Vladimír  Václav Štefan (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  obrábanie a montáž Machining and Assembly construction precision fixture upnutie konštruovanie ustavenie presnosť prípravok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90963
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Testovanie systému AutoLock univerzálnej meracej stanice Trimble S8
  Laufík Dominik ; V  Kyrinovič Peter (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography accuracy testing presnosť testovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93217
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Návrh komplexnej súčiastky pre určovanie presnosti CNC frézovacích strojov
  Gombár Róbert  Moravčíková Jana (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012
  MTF ; . - 91 s
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production accuracy odchýlky presnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80235
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Využitie rôznych typov meraní pri určovaní polohy pomocou GNSS
  Šišolák Peter  Gerhátová Ľubomíra (škol.) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ;
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography accuracy GPS GPS GNSS GNSS presnosť GPS GPS GNSS GNSS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84466
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Zariadenie pre skenovanie chrbta
  Horvát František ; J0010  Hučko Branislav (škol.) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  mechatronika Mechatronics spine accuracy transformation transformácia presnosť chrbtica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85345
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Testovanie geodetických prístrojov podľa STN ISO 17 123
  Bujňák Lukáš  Ježko Ján (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ;
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography standard deviation accuracy standard norma presnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84435
  diplomová práca
  kniha

  kniha