Výsledky vyhľadávania

 1. Overovanie meracieho výkonu laser trackera
  Choleva Radoslav ; 010140 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 123-129
  Leica AT 960-MR testovanie warm-up efekt presnosť smerodajná odchýlka
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Detailed uncertainty analysis of the Tricept kinematic structure / aut. Milada Omachelová, Eva Kureková, Martin Halaj, Ilja Martišovitš
  Omachelová Milada ; 020210  Kureková Eva ; 020110 Halaj Martin Martišovitš Ilja
  Measurement 2015 : . S. 63-66
  Tricept presnosť positioning accuracy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Spoľahlivosť výmery parcely
  Hudecová Ľubica ; V210 
  Almanach znalca . Roč. 14, č. 3-4 (2014), CD ROM, s. 5-9
  výmera parcely katastrálna mapa presnosť
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Interpretácia obsahu máp katastra nehnuteľností
  Hudecová Ľubica ; V210 
  Medzinárodná vedecká konferencia 2014 konaná pri príležitosti 15. výročia založenia Ústavu súdneho znalectva : . CD-ROM, [9] s.
  cadastral data cadastral map dáta katastra nehnuteľností katastrálne mapy positioning accuracy presnosť
  článok zo zborníka
  AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Kontrola kvality digitálneho nivelačného prístroja
  Kyrinovič Peter ; V140  Kršiak Martin ; V Erdélyi Ján ; V140 Kajánek Pavol ; V140
  Inžiniersko-priemyselná geodézia 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [9] s.
  accuracy nivelačný prístroj presnosť Trimble DiNi 12T
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Overenie polohovej a výškovej presnosti mapovania systémom Gatewing X100
  Fraštia Marek ; V140  Müller Lukáš Uhrin Zdenko Cílik Ján
  20. slovenské geodetické dni [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  accuracy Gatewing X100 Gatewing X100 image processing nepravidelná trojuholníková sieť presnosť spracovanie obrazu triangular irregular network
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Výsledky testovania systému ATR prístroja Leica TS30
  Kyrinovič Peter ; V140 
  Aktuální problémy inženýrské geodézie 2012 : . s.57-65
  accuracy ATR ATR presnosť test test
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Neistota v určení korekcií absolútnych gravimetrických meraní
  Mikolaj Michal  Mojzeš Marcel ; V130
  Využitie moderných geodetických technológií v súčasných geodetických referenčných systémoch : . s.107-114
  accuracy atmosféra atmosphere error gravitačné zrýchlenie gravitational acceleration chyba presnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Posúdenie výškovej presnosti digitálneho modelu reliéfu z údajov získaných metódou terestrického laserového skenovania a fotogrametrie
  Brunčák Peter ; V140  Bajtala Marek ; V140 Chlepková Miroslava Sokol Štefan ; V140
  Aktuálne problémy geodézie,inžinierskej geodézie a fotogrametrie[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  accuracy digital elevation model digitálny model reliéfu fotogrametria photogrammetry presnosť terestrické laserové skenovanie terrestrial laser scanning
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 10. Ball Bar test for machine tools
  Loebl Tomáš ; J0020  Onderová Iveta ; J0070
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava . Roč. 54, č. 2 (2008), s.79-84
  obrábacie stroje presnosť machine tools precision
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok