Výsledky vyhľadávania

 1. Introduction to modem technology: Theory and practice of bandwidth efficient modulation from Shannon and Nyquist to Date = Úvod do technológie modemov: Teória a prax širokopásmovej modulácie od Shannona a Nyquista po Dateho / [aut.] Forney,G.David
  Forney G.David 
  Stanford : University Video Communications, 1989 . - 1 vidokaz. ; (49 : 00);VHS PAL
  komunikačné systémy kódová modulácia modely prenos dát
  video - kazeta
  video

  video