Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh analýzy nakladania s odpadmi z obalov
  Hanzlíková Simona ; V  Škultétyová Ivona (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 985
  packaging production waste environment environment environment životné prostredie produkcia odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102118
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Význam marketingu pre zabezpečovanie kvality produkcie
  Alrajehi Falah M.F.H. ; J  Hekelová Edita (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Engineering and Quality Management quality marketing produkcia kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76893
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Prieskum uplatňovania štatistickej regulácie v podnikovej praxi
  Pitoňák Marek  Kučerová Marta (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2010
  MTF ;
  kvalita produkcie Quality of Production control charts regulačné diagramy kvalita produkcia systém manažérstva kvality štatistická regulácia quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57576
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Zvyšovanie kvality produkcie prostredníctvom motivácie zamestnancov
  Alazemi Abdulaziz R.A.H.R.Sh. ; J  Hekelová Edita (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management motivation quality kvalita produkcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73930
  bakalárska práca
  kniha

  kniha