Výsledky vyhľadávania

 1. A system for processing and storing of the CAD data
  Šimna Vladimír ; M3000  Pokorný Peter ; M3000
  International Doctoral Seminar 2011 : . s.391-399
  CAD CAPP
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. A new approach to sheet metal parts coding and classification
  Kolník Martin ; M3000  Šugárová Jana ; M3000 Šugár Peter ; M3000
  CA systems in production planning . Vol. 12, 2011, No 1 (2011), s.52-55
  group technology CAPP
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 3. Static and dynamic classification of engineering parts for CAPP system
  Kuric I.  Kállay F. Šooš Ľubomír ; J240
  Proceedings of the International Conference on Manufacturing Systems : . s.nestr.
  CAPP static classification dynamic classification
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Meaning of tolerance analysis in capp system
  Kuric I.  Janáč Alexander ; M3000
  Metrology for Quality Control in Production : . s.387-392
  CAPP
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Metodológia tvorby technologického postupu pre CAPP systém využívajúci skupinovú technológiu
  Janáč Alexander ; M3000  Kuric Ivan
  Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave : . s.31-35
  technologický postup CAPP
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 6. Current approaches and trends in CAD/CAPP systems
  Kuric Ivan  Janáč Alexander ; M3000
  CA systémy a technológie : . s.91-94
  CAPP
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok

 7. Technological model of part for Capp system
  Janáč Alexander ; M3000  Kuric I.
  Annals of DAAAM for 1997 & Proceedings of the 8th International DAAAM Symposium : . s.139-140
  CAPP
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (3) - článok
  článok

  článok