Výsledky vyhľadávania

 1. Managing Intellectual Capital in Libraries : beyond the balance sheet
  Kostagiolas Petros 
  Oxford : Chandos Publishing, 2012 . - 214 s
  ISBN 978-1-84334-678-4
  znalostný manažment znalostná ekonomika informačné technológie komunikačné technológie knižnice
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 2. Architektura knihoven
  Kurka Ladislav 
  Praha : SKIP, 2011 . - 86 s príl. 7 s.
  ISBN 978-80-85851-20-5
  knižnice architektúra library budovy pre obchod a služby exteriér interiér pôdorysy footprint interior exterior
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR2000
  FEI0100
  MTF1000
  SVF1100
  kniha

  kniha

 3. Knižnice v informačnom veku
  Šimkovič Vladimír ; A8180 
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010 . - 99 s.
  ISBN 978-80-227-3415-8
  budovy pre obchod a služby knižnice univerzálna knižnica typy a druhy knižníc digitálna knižnica
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR3100
  kniha

  kniha

 4. Autorské právo a činnosť knižníc / Vyprac. Ľubica Fordinálová
  Fordinálová Ľubica (DRM) 
  Bratislava : SlTK-Centrum VTI SR, 1996 . - 31 s
  Právo autorské knižnice činnosť
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 5. Knižničný manažment / [aut.]Elena Sakálová
  Sakálová Elena 
  1.vyd.
  Bratislava : SlTK-Centrum VTI SR, 1995 . - 190 s
  ISBN 80-85165-56-2
  management knižničný knižnice Management
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 6. Využívanie informačných zdrojov / Zost. Marta Nováková
  Nováková Marta (zost.) 
  1.vyd.
  Bratislava : SlTK-Centrum VTI SR, 1995 . - 119 s
  ISBN 80-85165-54-6
  knižnice služby Zdroje informačné
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 7. Systém mikro CDS/ISIS. Verzia 3.0 : Príručka používateľa / [aut.]E. Janíčková, Ľ. Kosková
  Janíčková E  Kosková Ľubica
  1.vyd.
  Bratislava : SlTK-Centrum VTI SR, 1993 . - 155 s
  ISBN 80-85165-45-7
  knižnice Systémy automatizované
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 8. Kto je kto v knižničnom a informačnom svete na Slovensku 93/94 = Who s Who in Library and Information World in Slovakia 93/94 / [aut.]Štefan Kimlička
  Kimlička Štefan 
  1.vyd.
  Bratislava : SlTK-Centrum VTI SR, 1993 . - 195 s
  ISBN 80-85168-43-0
  knižnice pracovníci prehľady
  monografia
  kniha

  kniha

 9. Automatizácia knižníc : Problémy, východiská, postupy / [aut.]Soňa Makulová
  Makulová Soňa 
  1.vyd.
  Bratislava : STIMUL, 1993 . - 298 s
  ISBN 80-85977-09-2
  knižnice automatizácia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 10. Vizuální orientační systémy v knihovnách a střediscích VTEI : Metodická studie č.150 / [aut.]Vít Richter
  Richter Vít 
  Praha : UVTEI, 1988 . - 155 s
  knižnice systémy vizuálne orientačné VTEI
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha