Výsledky vyhľadávania

 1. Mestský park - od vzniku po súčasnosť
  Putrová Eva ; A7170 
  ALFA . Roč.17, č.4 (2012), s.36-41
  verejné priestory parky zeleň v meste
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Urbanistické aspekty výstavby veľkých investičných celkov
  Kováč Bohumil ; A6160 
  Eurostav . Roč.17, č.10 (2011), s.12-17
  obchodno-zábavné centrá priemyselné komplexy parky logistické centrá
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Aktuálne problémy tvorby parkových areálov
  Putrová Eva ; A7170 
  Dreviny vo verejnej zeleni 2011 : . s.147-152
  parky súčasný stav vegetácia kvalita prostredia nová koncepcia riešenia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Transparentný introvert
  Alexy Andrej ; A4140 
  Atrium . č.1 (2006), s.86-93
  Samostatne stojaca budova parky polyfunkčný dom
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Nové parky v Malmö
  Putrová Eva ; A7170 
  Nové línie . Č.1 (2006), s.76-79
  Malmö parky
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 6. Záhrada Moulin de la Pointe v Paríži
  Putrová Eva ; A7170  Jakubíková Barbara
  Stavba . Roč. 7, č. 4 (2004), s.15-17
  parky pergola
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 7. Park André Citroen v Paríži
  Putrová Eva ; A7170 
  Nové línie . č.2 (2004), s.76-79
  parky
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 8. Bercy-park v Paríži
  Putrová Eva ; A7170 
  Nové línie . č.1 (2004), s.77-79
  parky
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 9. Študentské ateliérové práce
  Putrová Eva ; A7170 
  Stavba . Roč. 7, č. 4 (2004), s.40-41
  lesopark parky
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Projektová príprava a rozhodovací proces v zónach so špeciálnym režimom
  Gažová Daniela ; A7170 
  Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : . s.254-266
  ochrana pamiatková parky
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok