Výsledky vyhľadávania

 1. Svetový deň vody 2012
  Ivan Peter (zost.) ; V160  Tárník Andrej (zost.) Varga Viktor (zost.)
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012 . - 20 s
  ISBN 978-80-552-0901-2
  water voda
  katalóg zväzkový
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  kniha

  kniha