Výsledky vyhľadávania

 1. Druhotné suroviny a odpady : Návody na cvičenia
  Oráč Dušan  Vindt Tomáš
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2014 . - 118 s
  ISBN 978-80-553-1644-4
  druhotné suroviny odpady recyklácia odpadov
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  Druhotné suroviny a odpady

  kniha

 2. Nakládání s odpady
  Kizlink Juraj 
  1. vyd
  Brno : VUT v Brně, 2007 . - 284 s
  ISBN 978-80-214-3348-9
  odpady
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1100
  kniha

  kniha

 3. Ekologické nakladanie s materiálmi a odpadmi
  Soldán Maroš ; M5000  Soldánová Zuzana ; M390 Michalíková Anna ; M5000
  1. vyd
  Bratislava : STU v Bratislave, 2005 . - 102 s
  ISBN 80-227-2223-5
  odpady ekológia
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  MTF9120
  kniha

  kniha

 4. Odpady, vedlejší produkty a nakládání s nimi
  Juchelková Dagmar 
  1. vyd
  Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2005 . - 98 s
  ISBN 80-248-0753-X
  odpady recyklácia odpadov skládky odpadov spaľovanie odpadov
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1100
  kniha

  kniha

 5. Technológia ovzdušia a spracovanie odpadov / [aut.]Dagmar Samešová, Juraj Ladomerský
  Samešová Dagmar  Ladomerský Juraj
  1.vyd.
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1995 . - 100 s
  ISBN 80-228-0400-2
  ovzdušie technológie odpady spracovanie
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha